Juuni 2018, nr 6
FOTO: liikumislabor
Õpetajad ütlevad, et kui lapsed on vahetunnis aktiivsed, siis on nad tunnis rahulikumad.

Hiljuti kogunesid oma­valitsusjuhid ja haridustegelased Tallinna Eesti Arhitektide Liidu ning Haridus- ja Teadus­ministeeriumi konverentsile «Muutuv kooli­ruum», kus arutati, milline peaks olema tänapäevane kooliruum ja mida teha, et käia ajaga kaasas.

Eesti elukestva õppe strateegias on sätestatud, et tänapäeva noor põlvkond vajab paremaid sotsiaalseid oskusi, sealhulgas oskust end väljendada, väärtustada mitme­kesisust, mõelda loovalt ja kriitiliselt, riskida ning tulla toime ebaõnnestumistega.

Mai 2017, nr 5
FOTO: Argo Ingver
Liisi sõnul on trennitegemine eluviis, mistõttu käib ta peale treeneritöö veel ka võimlemas, ujumas ja jooksmas.

Tartu ülikooli füsioteraapia eriala vilistlane Liis Süda ütleb, et füsioteraapia ja treeneriamet käivad teineteist täiendades käsikäes ning tema üks suur unistus on, et Eesti lapsed oleksid kehaliselt aina aktiivsemad.

Liis tuli ülikooli füsioteraapiat õppima seetõttu, et see tundus talle väga huvitav eriala. «Alguses ma tegelikult ei teadnud, mida ma õppida tahaksin. Füsioteraapiani jõudsin emaga vesteldes. Nii hakkasingi enne 11. klassi uurima, mida füsioteraapia endast kujutab,» kirjeldab ta.

Telli voog RSS - liikumislabor
Telli voog RSS - liikumislabor