Aprill 2014, nr 4
Märksõnad: 

Viie aastaga jõuab uuringute järgi doktoritöö kaitsmiseni umbes iga kuues sisseastuja. Kuna see arv on šokeerivalt väike, siis pean seda kordama: kuuest sisseastujast ei jõua lõpetamiseni viis (rohkem kui 80%). Seda isegi siis, kui arvestada aasta aega hiljem lõpetanuid. Enam kui pool sisseastujatest ei lõpeta kunagi. Selline statistika on hea illustratsioon meie doktoriõppe efektiivsusele ja ka kvaliteedile. Mida teha?

November 2013, nr 10
Märksõnad: 

Tartu ülikool on koostamas uut arengukava aastateks 2014–2020. Sõltumata sellest, kas arutatakse ülikooli missiooni, visiooni või väärtuste üle, lepitakse kokku eesmärkides või määratletakse probleeme – kõikjal tõstatub ühe keskse teemana doktoriõpe.
 

Detsember 2013, nr 11
FOTO: Andres Tennus
Doktoriõppe konverentsil olid esindatud nii ülikoolide, tööandjate kui ka riigi esindajad.
Märksõnad: 

Oktoobri lõpus Tartus toimunud konverents keskendus doktoriõppe arengule.

Telli voog RSS - doktoriõpe
Telli voog RSS - doktoriõpe