Juuli 2017, nr 7
FOTO: erakogu
Õrne Lainde
Märksõnad: 

Suvel on taas lõpetamas ülikooli kümned farmaatsiatudengid, kes asuvad proviisorite ja farmatseutidena apteekides tööle või otsivad endale praktikakohta.

Minu kui personalijuhi kõige olulisem roll on näidata, milliseid omadusi ja oskusi vajab e-tervise ajastu apteeker, kelle ülesanne on täita oluline roll esmatasandi meditsiinis ning samas olla osa  ravimi- ja jaemüügiäris.

Juuni 2014, nr 6

Vana anatoomikumi vasakus tiivas paiknevad renoveeritud õppeklassid, kus on võimalused suhtlusõppeks kõige laiemas mõttes. «Rääkima» saab õppida tänapäevase esitlustehnikaga ja lihvida ka suhtlussuutlikkust inimeste vahel.

Aprill 2014, nr 4
Märksõnad: 

Viie aastaga jõuab uuringute järgi doktoritöö kaitsmiseni umbes iga kuues sisseastuja. Kuna see arv on šokeerivalt väike, siis pean seda kordama: kuuest sisseastujast ei jõua lõpetamiseni viis (rohkem kui 80%). Seda isegi siis, kui arvestada aasta aega hiljem lõpetanuid. Enam kui pool sisseastujatest ei lõpeta kunagi. Selline statistika on hea illustratsioon meie doktoriõppe efektiivsusele ja ka kvaliteedile. Mida teha?

Veebruar 2014, nr 2

Uitasin ringi ühel populaarteaduslikul veebileheküljel. Minu tähelepanu püüdis üks pilt, millel poseerisid kuus noort teadlast, kelle vanus jäi vahemikku 14–18 aastat. Nende saavutused algasid astmaatikute ja õhusaaste vahelise seose määratlemiseks matemaatilise mudeli loomisest ja lõppesid leukeemia diagnoosimiseks vajalike algoritmide väljamõtlemisega.

Detsember 2013, nr 11
Märksõnad: 

Vastuvõtt pakkus 2013. aastal mitmeid uusi rakursse, millest mõned olid loogiliselt eeldatavad. Demograafiline langus mõjutab ülikooli vastuvõttu juba tuntavalt. Märksa suuremat hämmastust tekitas akadeemilises kogukonnas asjaolu, et magistriastmes jäi konkurss mitme õppekava puhul väga tagasihoidlikuks ja osa kohti vabaks. Kolmeaastase bakalaureuseõppe sisseviimise ajal eeldati, et magistriastmesse läheb õppima vähemalt 75 protsenti bakalaureuse lõpetajatest. Tegelikult lähevad õppima vaid pooled.

Detsember 2013, nr 11
Märksõnad: 

Aasta viimasel kuul on eneseanalüüs möödapääsmatu. Pime aeg annab inspiratsiooni süüvida endasse rohkem kui ülejäänud ajal aastas. Jõudsin sisimas lõpuks välja selleni, mida enim väärtustan ja millest tahan lugejatele pikemalt rääkida.

Noored ajakirjandustudengid tunnistasid mulle ühes loengus, et kartsid esimeste uudiste kirjutamisel allikatele helistada, mistõttu saatsid esmaeelistusena e-kirju. Aeg läks, nad said enesekindlamaks ja hakkasid üha rohkem telefonitoru tõstma. Julgustasin tudengeid teadmisega, et me kõik, olenemata positsioonist, oleme inimesed.

Telli voog RSS - kolumn
Telli voog RSS - kolumn