Aprill 2014, nr 4

TÜ raamatukogu on üks 300st maailma raamatukogust, mis ühinesid projekti «Avanenud teadmised» pilootprojektiga.

Kui täppis- ja loodusteaduste ajakirjad liiguvad kiires tempos avatud juurdepääsu poole, siis humanitaar- ja sotsiaalteaduste puhul on muutused aeglased. Süsteem, kus autor ise avaldamise kinni maksab, ei sobi sotsiaal- ja humanitaarteaduslike raamatute puhul, sest nendel erialadel on grandirahad väiksemad ja raamatute väljaandmine kallim kui ajakirjaartiklite publitseerimine.

Telli voog RSS - avatud juurdepääs
Telli voog RSS - avatud juurdepääs