Tunnustused

Tunnustusavaldused

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi tahkiseteooria vanemteadur Mati Haas, 65. sünnipäeval arstiteaduskonna biokeemia instituudi vanemteadur Kersti Zilmer ning 60. sünnipäeval filosoofiateaduskonna germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi slaavi filoloogia osakonna vene keele dotsent Svetlana Jevstratova.

TÜ väikese medali pälvis 50. sünnipäeval õigusteaduskonna täienduskoolituse programmijuht Peep Pruks.

TÜ  aumärgi ja tänukirja pälvis 60. sünnipäeval filosoofiateaduskonna filosoofia ja semiootika instituudi semiootika lektor Irina Avramets ja loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi teadur Natalia Palm, 50. sünnipäeval filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi uusima aja ajaloo lektor Karin Hiiemaa ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi teoreetilise füüsika vanemteadur Stefan Groote.

TÜ aumärgi pälvisid 60. sünnipäeval sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi haridusteaduste lektor Igne Lembinen ja loodusteaduste ja keskkonnahariduse didaktika lektor Margit Teller.

TÜ tänukirja pälvisid 85. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitprofessor, akadeemik Hans-Voldemar Trass, 75. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitprofessor, akadeemik, füüsika instituudi tahkiseteooria vanemteadur Vladimir Hižnjakov, 70. sünnipäeval majandusteaduskonna emeriitprofessor Mart Sõrg, 60. sünnipäeval filosoofiateaduskonna keelekeskuse inglise keele lektor Tiia Haud, keelekeskuse eesti keele õpetaja Heli Noor ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi eesti keele ja kirjanduse didaktika õpetaja Elve Voltein, 50. sünnipäeval arstiteaduskonna tervishoiu instituudi dotsent Katrin Lang, raamatukogu infosüsteemide osakonna spetsialist Tiina Kuusik ja teenindusosakonna assistent Agnes Kivi.

Pensioneerumisega seoses tunnustati endiseid ülikooli töötajaid:

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvis arstiteaduskonna biokeemia instituudi laborant Annelii Sikk, väikese medali loodus- ja tehnoloogiateaduskonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudi arengubioloogia õppetooli laborant Mall Kure ning Viljandi kultuuriakadeemia täiendusõppe osakonna spetsialist Mai Sarnet. Aumärgi pälvis Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna kujutava geomeetria ja insenerigraafika lektor Rein Grünbach.

TÜ tänukirja pälvisid filosoofiateaduskonna keelekeskuse inglise keele õpetaja Tiina Mullamaa ning germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi saksa filoloogia lektor Mari-Ann Palm, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna tehnoloogia instituudi tehnoloogia spetsialist Hilja Lopp, sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi vastutav sekretär Anne Kerikmäe, rahandusosakonna raamatupidaja Ülle Narusson, kinnivaraosakonna riidehoidja Eda Sepp ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi töötajad: valvur Linda Aabrams, eksperimentaalfüüsika osakonna vanemteadur Ants Haljaste, materjaliteaduse osakonna insenerid Anatoli Kuznetsov ja Arlentin Laisaar ning vanemteadurid Henn Käämbre ja Fjodor Savihhin, töökoja juhataja Roman Mugur.

Jaga artiklit