Stipendiumid

Stipendiumid

Ernst Jaaksoni stipendium

TÜ sihtasutus kuulutab välja 2014/2015. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumi konkursi välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavatele doktorantidele, teaduritele ja õppejõududele. Stipendiumi saaja peab olema TÜ doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane TÜ teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Stipendiumi suurus on 12 000 eurot. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 24. veebruaril 2015.

Sellel aastal on teaduskondade poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad: filosoofiateaduskond – humanitaarteadused, usuteaduskond – ühiskond ja religioon, õigusteaduskond – rahvusvaheline õigus, arstiteaduskond – spordimeditsiin, sotsiaal- ja haridusteaduskond – solidaarsus ja suveräänsus tänapäeva maailmas, kehakultuuriteaduskond – liikumis- ja sporditeadused, majandusteaduskond – teaduspoliitika, loodus- ja tehnoloogiateaduskond – loodusteadused ja tehnoloogia, matemaatika-informaatikateaduskond – matemaatika (funktsionaalanalüüs).

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. veebruariks 2015 elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel (sisaldab: andmeid taotleja kohta, ülevaadet hariduskäigust ja erialasest tegevusest, ülevaadet kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile, ülevaadet ühiskondlikust tegevusest, täielikku kulutuste eelarvet välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a reisikulud), kaasfinantseerimise allikaid ja toetussummade suurusi); teadustöö kokkuvõte; kahe õppejõu soovitus, sh. vastava teaduskonna dekaani soovitus (elektroonilise taotluse osa); vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumi taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 7375852 või 55 540 773 (Triin Vakker).

 

Juri Lotmani stipendium

Juri Lotmani fond kuulutab välja stipendiumikonkursi Tartu ülikooli magistrantidele ja doktorantidele, kes oma uurimistöös jätkavad Lotmani ja tema koolkonna traditsioone filoloogias ja semiootikas.

2014. aastal antakse välja kaks stipendiumi á 400 eurot vastavalt vene filoloogia ning semiootika ja kultuuriteooria eriala magistrandile või doktorandile. Stipendiaatide nimed tehakse teatavaks Juri Lotmani sünnipäeval 28. veebruaril 2015.

Stipendiumi taotlemiseks võib esitada originaalseid trükis ilmunud või trükki antud uurimistöid – teadusartikleid või artikliseeriaid, kaitstud bakalaureuse- või magistritöid ja spetsiaalselt stipendiumikonkursi jaoks kirjutatud töid, mis on valminud viimase kahe aasta jooksul. Konkursitööde temaatika ei ole piiratud. Esitatud tööd võivad olla eesti, vene või inglise keeles ning peavad olema varustatud teiskeelse resümeega.

Konkursitööd palume esitada ühes eksemplaris paberil ja elektrooniliselt 15. detsembriks TÜ vene kirjanduse õppetooli Lossi 3–225 (filoloogiaalased tööd) ja semiootika osakonda Jakobi 2–317 (semiootikaalased tööd). Stipendiumi taotlejatel tuleb lisaks konkursitööle esitada akadeemiline CV, teadusliku juhendaja soovitus ning akadeemiline õiend jooksvate õppetulemuste kohta (esimese aasta magistrantidel ja doktorantidel vastavalt bakalaureuse- või magistridiplomi akadeemilise õiendi koopia).

Lisainfo: Valentina Tubin, germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, tel 737 6352, valentina.tubin [at] ut.ee; Ulvi Urm, filosoofia ja semiootika instituut, tel 7375 933, ulvi.urm [at] ut.ee.

Jaga artiklit