Kaitsmised

Doktoritööd

26. juunil kell 16.15 kaitses Kariina Laas psühholoogia erialal doktoritööd «Neuropeptide S and Mental Health: A Functional Receptor Gene Variant and Environment Shaping Traits and Contributing to Psychiatric Disorders» («Neuropeptiid S ja vaimne tervis: NPS retseptori genotüübi ja keskkonna roll isiksuseomaduste ja psühhiaatriliste häirete kujunemisel»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Jaanus Harro, oponent prof Bill Deakin (Manchesteri ülikool, Suurbritannia).

22. augustil kell 13 kaitseb Vivian Bohl filosoofia erialal doktoritööd «How Do We Understand Others? Beyond Theories of Mindreading And Interactionism» («Kuidas me teisi mõistame? Teispool vaimulugemise teooriaid ja interaktsionismi»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja vanemteadur Bruno Mölder, oponent prof Marc V. P. Slors (Radboud ülikool Nijmegenis, Holland).

28. augustil kell 14 kaitseb Elise Vasamäe õigusteaduse erialal doktoritööd «Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste jätkusuutlik kollektiivne teostamine» («The Principle of Territoriality of Copyright and Related Rights by Collective Management of Rights in Contemporary Theory of Law»). Kaitsmine toimub Iuridicum II-s (Näituse 13A-201). Juhendaja prof Heiki Pisuke, oponendid prof Lucie Guibault (Amsterdami ülikool), prof Ants Kukrus (Tallinna tehnikaülikool).

Jaga artiklit

Märksõnad

teated