UT peatoimetaja Tiia Kõnnussaar.
FOTO: Andres Tennus

Kas papa Kreutzwald nokutaks rahul olles pääd?

Juhtkiri

Eestikeelne Tartu Ülikool tähistab peagi 104. sünnipäeva. Universitas Tartuensis, vanim järjepidevalt ilmunud akadeemiline väljaanne Eestis, saab 75-aastaseks.

Ülikoolis on ligikaudu 4000 töötajat ja üle 14 000 üliõpilase. Ajakirja üks sihte on seda ülimalt kirevat seltskonda jõudumööda ühendada, pakkudes vaadet sellele, millega alma mater’i sammaste vahel tegeldakse. Nõnda siis kirjutame inimestest, kes juba määravad või hakkavad määrama Eesti tulevikku, ning rõõmudest ja muredest, mida ülikooli argipäevas ette tuleb. Täpselt sama oluline siht on aidata ülikoolil teenida ühiskonda, olles valgustusaja vaimus väljaanne – kirjutada „ma-ilmast ja mõnest, mis seal sees leida on“, nagu seda tegi omal ajal papa Kreutzwald.

Tuleb tunnistada, et sellise väljaande kokkupanek on mõnikord peaaegu kaelamurdvalt keeruline ülesanne.

Kuidas üldse käib ajakirja tegemine? Hakatuseks peab toimetus aru, mida tähelepanuväärset on ülikoolis ja ühiskonnas toimumas, missugused teemad vajavad teadlaste abiga lahtirääkimist.

Seejärel vaagime, kellega teha intervjuu, kellelt paluda lugu. Katsume jälgida, et valitseks tasakaal: et sõna saaksid piltlikult öeldes nii üliõpilased kui ka õppejõud, nii loodusteadlased kui ka humanitaarid; et ajakiri oleks huvitav ka neile, kes teadusest ja ülikoolist kaugemal on. Aeg-ajalt pälvib mõni teema avalikkuses teravamat tähelepanu ja eks ole ajakirja asi kätt pulsil hoida. Näiteks teeme novembrinumbris rohkem juttu eetikast ja alustame selleteemaliste esseede sarja.

Ja seejärel tuleb leida kaasautoreid ... No see on üks üsna keeruline lugu! Esiteks takistab kirjutajaid ajapuudus, teiseks tõstab mõnikord pead koleda nimega tegelane, prokrastineerimine (lugege lk 22), kolmandaks juhtub kõikvõimalikke ettenägematuid asju, neljandaks … Kaasautorid, kellega koos selle takistusraja läbi teeme, on tõesti kulda väärt!

Kõige pingelisem ja loomingulisem osa jõuab kätte siis, kui number hakkab vormuma. Pärast sisulist ja keelelist toimetamist, autoritega kooskõlastamist, kujundamist ja korrektuuri rändab ajakiri trükki ja lõpuks toimetatakse väljaanne õppehoonetesse. Ilmumise ajaks riputame kõik tekstid ka veebilehele üles.

Kallid lugejad, Universitas Tartuensise juubeli eel soovime teada, mida arvate ajakirjast teie. Palume teil lahkesti osaleda lugejauuringus: selleni viiva ruutkoodi ja lingi leiate lk 59. Kokkuvõtte tulemustest teeme ajakirja sünnipäevasümpoosionil veebruaris.

Vivat academia!

Tiia Kõnnussaar

UT peatoimetaja

Jaga artiklit