Rein Raamat (16.09.1941–21.09.2022)

In memoriam

21. septembril lahkus ootamatult meie hulgast hea kolleeg, kauaaegne Tartu Ülikooli töötaja Rein Raamat.

Rein Raamat sündis 16. septembril 1941 Võrus. 1960. aastal lõpetas ta Friedrich Reinhold Kreutzwaldi nimelise Võru 1. Keskkooli ning 1965. aastal cum laude Tallinna Polütehnilise Instituudi automaatika ja telemehaanika erialal.

1966. aastal algas tema pikk tööelu Tartu Riiklikus Ülikoolis, esialgu eksperimentaaltöökojas insenerina ning 1969. aastast biofüüsika laboratooriumis vanemteaduri ja sektorijuhatajana. Andeka elektroonikuna sai Rein Raamat aastate vältel aparaadiehituse ja mõõtemeetodite väljatöötamise valdkonnas 11 autoritunnistust. Tema osalusel välja töötatud termokoagulaatori abil tehti ülikooli närvikliiniku neurokirurgia osakonnas aastatel 1967–1976 Parkinsoni tõve raviks 105 operatsiooni. Selle seadme väljatöötamisel tugineti uuringutele, mida Rein Raamat oli teinud Leningradi Elektrotehnika Instituudis 1977. aastal kaitstud kandidaaditöö raames.

1979.–1989. aastal töötas Rein Raamat Eesti Teaduste Akadeemia spetsiaalse konstrueerimisbüroo Tartu filiaali projekti peakonstruktorina, kuuludes kollektiivi, kes sai 1988. aastal  riikliku teaduspreemia eksimeerlaser-spektromeetri väljatöötamise eest. 1989. aastal kutsuti Rein Raamat teaduste akadeemiast tagasi ülikooli üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi biofüüsika labori juhatajaks. Biofüüsika labor oli pikka aega Tallinna Tehnikaülikooli automaatikatudengite ja Tartu Ülikooli füüsikatudengite eksperimentaalbaas ning Rein Raamatul oli oluline koht nende juhendamisel. Reorganiseerimise käigus viidi labor 1993. aastal Tartu Ülikooli füsioloogia instituudi koosseisu.

Kuna iseseisvunud Eesti avatud majandusruumis vähenes vajadus eksperimentaaltehnikat ise projekteerida ja ehitada, siis aparaadiehituslik arendustöö teadusasutustes kahanes. Selle asemel sai Rein Raamatu töö sisuks meditsiinilise eksperimendi automatiseerimine, vereringe- ja hingamissüsteemi  mitteinvasiivsete mõõtmismeetodite arendamine ning matemaatiline modelleerimine. Eesti Teadusfondi grandid toetasid aastatel 1994–2008 tema ühisprojekte Soome, Norra ja Rootsi ülikoolidega ning võimaldasid tal esitleda oma uuringutulemusi paljudel teaduskonverentsidel. 

Rein Raamat oli aastail 1994–1999 Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühingu asutajaliige ning juhatuse aseesimees, samuti kuulus ta Eesti Füsioloogia Seltsi. Ta on rohkem kui saja teadusartikli autor ja kahe patendi omanik.

Tartu Ülikooli füsioloogia osakonnas biofüüsika kursust õpetades on Rein Raamat harinud tulevasi arste, hambaarste ja proviisoreid, olles samal ajal kolleegidele hindamatuks abiliseks elektroonikaprobleemide lahendamisel.

Viimastel aastatel pakkus Rein Raamatule palju õnnelikke hetki suhtlemine lastelastega, eriti nende ühised seikluslikud ettevõtmised tema lapsepõlvekodus Kubijal.

Jääme Rein Raamatut mäletama kui väga sõbralikku ja äärmiselt abivalmis kolleegi.

Tartu Ülikooli füsioloogia osakond

Jaga artiklit