Nii näeb välja kimalaseuurija suvine tööpäev. Pildil ökoloog Virve Sõber.
FOTO: erakogu

Ökoloog Virve Sõber uurib kimalaste käekäiku

Teadus

„Putukahotellidest pole palju abi,“ ütleb ökoloog Virve Sõber. „Tolmeldajaile on meie uurimuse põhjal kasuks hoopiski niitmata platsid ja laiad kraaviperved, kus kasvavad õitsvad taimed.“

Südasuvel, aga veel augustikuuski võib tähelepanelik vaatleja märgata õielt õiele lendlemas priskeid sametise karvaga mumme, kes peadpidi õiekarikaisse nestet otsima sukelduvad. Neid rahumeelseid putukaid tuntakse kimalaste, kumalaste, metsmesilaste ja maamesilastena. Kimalaseuurijatel on suvel välitööde aeg, ütleb ökoloogia ja maateaduste instituudi entomoloogia teadur Virve Sõber.

Parasjagu kirjutab Sõber koostöös Keskkonnaametiga Eesti tolmeldajate kohta käivat tegevuskava – „et Eestis oleks ühte kohta koondatud võimalikult lihtsasti loetav ja mitte liiga pikk teave tolmeldajate ja selle kohta, mida oleks vaja nende kaitseks teha,“ ütleb teadlane.

Pildil on põldkimalane, tavalisemaid liike Eestis. Kimalased ja teised tolmeldavad putukad vajavad toiduks õitsvaid, eelistatult kodumaiseid taimi aprillist oktoobrini. Varakevadel pakuvad neile toidulauda õitsvad puud, aedades märtsikellukesed, siniliiliad, hiljem aga liblikõielised ja paljud muud õistaimed. FOTO: Villu Soon

Virve Sõbra kõige varasem mälestus kimalastest on vanaema sumisevast lõvilõuapeenrast. „Tema kutsus neid metsmesilasteks,“ meenutab ta. „Ja kui lapsena emaga metsas matkamas käisin, siis meeldis mulle jälgida, kuidas nad toimetavad – mul on mälestus palu-härgheinast ja kimalasest sellel ronimas. Hiljem, magistrantuuri ajal hakkasin uurima tolmeldamist eelkõige taimeökoloogilisest vaatevinklist, ja edasi oli loogiline jätkata taimede n-ö interaktsioonipartneri uurimisega.“

Kuidas aga kimalaseuurija töö käib?

„Nagu teaduses ikka, on esmalt vaja esitada küsimus, millele vastust otsida,“ ütleb Sõber. „Näiteks seirame koostöös Keskkonnaagentuuriga kimalasi, et teada saada, kuidas neil Eestis läheb. Maastikul juhuslikult valitud ruudukestes valime eri elupaikades välja loendustransektid ehk -rajad,“ seletab Sõber.

„Töö näeb välja nii, et päikesepaistelise ilmaga tuleb jalutada kahe meetri laiuses transektis 500 meetrit ja panna kirja kõik sellel rajal kasvavatel taimedel nähtud kimalased. Kui vaja, püüan kimalase putukavõrku ja uurin teda lähemalt, mõnikord tuleb putukad ka tappa ja kaasa võtta, et neid mikroskoobi all täpsemalt määrata.“

Eestis on 28 kimalaseliiki, keda saab eristada kõiksuguste väliste tunnuste, näiteks värvuse või suiste pikkuse järgi. „Punase tagumikuga, aga muidu musta karva eluka tagajalgadel olevad karvad võivad olla punased,“ seletab Sõber. „Siis on tegemist tumekimalasega. Põldkimalase eesmine ja tagumine osa on aga kollakaspruun.“

Pärandmaastikud on kadumas

Supilinnas entomoloogi koduaias on nagu kord ja kohus aiaäärtesse jäetud kasvama kõikvõimalikke õitsvaid taimi, mida osa inimesi küll halvustavalt umbrohuks nimetaks. Ka muru pole joonlauaga mõõdetult siledaks pöetud. Pihlaka all kasvavale iminõgesele laskub väike kimalane. Sõber silmitseb seda. „Tööline,“ ütleb ta, „aga liigi määramiseks peaksin ta kinni püüdma.“ 

Nii ema- kui ka töökimalastel on astel ja nad võivad häirijat rünnata, kuigi seda juhtub väga harva. Isastel kimalastel aga astel puudub. 

Kimalaste uurimisega on Virve Sõber tegelenud kümmekond aastat ning ta nendib, et muutused kimalaste arvukuses on märgatavad. 

„Trend on selline, et intensiivselt majandatavat põllumaad haritakse üles rohkem, vähem on poollooduslikku või loodusmaastikku. See tähendab, et kimalasi ja muid putukaid, aga ka taimi ja põllulinde jääb vähemaks. Meil ei ole küll üle-eestilisi pikaajalisi vaatlusi, mille põhjal järeldusi teha, aga olemasolevad andmed viitavad, et intensiivses põllumajandusmaastikus on kimalasi vähemaks jäänud,“ nendib Sõber.

„Pärandmaastikel, sealhulgas vanamoodsatel väikestel heinamaadel pesitsevad kimalased on hakanud haruldasemaks jääma, sest seda tüüpi maastikku on palju vähem alles,“ selgitab ta. „Eriti ohustatud on ristikukimalane, kes on selline kollane, karvane ja tohutult armas loomakene, nagu kaisukaru. Näiteks eelmisel aastal nägime suvistel välitöödel ainult nelja isendit.“ 

Tolmeldajate arvukuse ja liigirikkuse kahanemise kohta on andmeid paljudest maailma paikadest. Teatakse, et põhiline kurja juur on looduslike elupaikade kadu, pestitsiidide kasutamine põllumajanduses, kliimamuutus ning sellega kaasnev veepuudus, samuti haiguste levik. Oma mõju võib olla ka inimtegevusel, mis esmapilgul ei tundu asjasse puutuvat, näiteks tehisvalguse pealetungil.

Kuidas ökoloogid üldse praegusele maailma seisundile vaatavad?

„Üks asi, mis on väga tähtis ja millele ka Eesti kontekstis vähe mõeldakse, on looduslike elupaikade – nii suurte kui ka väikeste – kadu,“ nendib entomoloog. „Kui asfalteerime platsi või võtame puid-põõsaid maha, võib selle mõju kohalikule ökosüsteemile olla üpris suur. Nii kaob ära terve müriaad elusolendeid: linde, putukaid jne.“

Lõpuks võib tekkida doominoefekt. „Me võime näiteks puult ära võtta terve hulga oksakesi, ilma et puu sureks. Samamoodi on ka ökosüsteem modulaarne – me võime eemaldada mooduleid, ilma et süsteem kannataks. Aga ühel hetkel võib puu kuivada ja samamoodi ka ökosüsteem jõuda kokkuvarisemise piirile. Väga raske on ennustada, kus see piir on, kus süsteem variseb kokku ega toeta enam elu, sealhulgas inimeste eksistentsi. Ka igapäevaelus oleks vaja lähtuda ettevaatusprintsiibist, mis on Euroopa Liidu keskkonnahoiu aluspõhimõte. Aga seda rakendatakse liiga vähe,“ ütleb Sõber mõtlikult.

Kraaviperved olgu laiad

Maastiku mitmekesisus on tähtis, rõhutab Sõber. „Sealhulgas peavad tee-, põllu- ning metsaservad olema piisavalt laiad ning sellised, kus kogu kasvuperioodi vältel kasvaks õitsvaid taimi,“ selgitab ökoloog. „Need on tolmeldajatele olulised elupaigad, sest traditsioonilisi heinamaid on väga vähe alles jäänud. Me oleme oma töös näidanud, et paljud kimalaseliigid eelistavad elupaigana just metsaseid põlluservi – sealt võib leida rohkem liike ja arvukamalt isendeid.“

Kimalastele sobilik põlluserv või kraaviperv peaks olema vähemalt kolm, aga veel parem kuus meetrit lai, et pakkuda elupaika ning puhverdada agrokemikaalide toimet. „See annab neile võimaluse pesitseda,“ ütleb Sõber. „Kahjuks põllumajanduses enamasti nende vajadustega ei arvestata ning see on ülemaailmne probleem.“

Tolmeldajad on teadupärast osa ökosüsteemist, mis hoiab maailma käigus sellisena, nagu me seda tunneme. „Vahel loen huvi pärast kokku, mitu tolmeldajate abil saadud toiduainet mul igapäevasel laual on ja mida meil nendeta poleks,“ tunnistab Sõber. „Oleks isegi raske ette kujutada, milline oleks toidulaud ilma nendeta – paljud mikroelemendid ja vitamiinid saame just puuviljade ja marjadega. Ka metsamarjad, näiteks mustikad, pohlad, metsmaasikad vajavad tolmeldajaid.“

Teine asi on kogu meid ümbritsev lilleilu. Tolmeldajad ja taimed on evolutsioneerunud koos, mistõttu on putukate ligimeelitamiseks arenenud eri kuju, värvuse ja lõhnaga õied. „Paljud moodsad amplitaimed, näiteks petuuniad, ei paku aga meie tolmeldajatele toitu,“ märgib entomoloog.

Kimalastele on oluline, et kevadest sügiseni midagi sobivat õitseks. Niisiis, kui tahta luua tolmeldajasõbralikku aeda, tasub uurida, millistel taimedel nad käivad, samuti jätta aeda sobilikke pesitsemis- ja talvitumispaiku.

„Selle mõju, kui paneme parkidesse mõned putukahotellid, on väike, sest need sobivad vaid vähestele tolmeldajaliikidele,“ märgib Sõber. „Aitaks see, kui säilitaksime suuremad alad nii-öelda hoolitsemata loodust. See on oluline ka linnades. Kui vaadata Lääne-Euroopa linnade, näiteks Amsterdami poole, siis osa parkide aluseid ei niideta enam üldse või niidetakse ainult kord aastas.“

Tartus on elurikkust püütud küll taastada, ent inimtegevuse kahjulik mõju on arvatavasti tugevam. „Juba praegu on näha ja kuulda, et linde on Emajõe ääres vähemaks jäänud, sest jõeäärseid looduslikke haljasalasid on vähem või raiutakse need liiga lagedaks. Ei ole hea igale poole traktori ja buldooseriga minna,“ nendib teadlane.

Tuleval aastal alustavad Tartu Ülikooli entomoloogid uuringuid, kuidas mõjutavad linnatolmeldajaid mitmesugused majandus- ja taastamisvõtted. Virve Sõber ütleb, et selles töös on kaasa lööma oodatud ka teemast huvitatud üliõpilased.

Tiia Kõnnussaar

UT tegevtoimetaja

Jaga artiklit