Mare Aru
FOTO: Siim Kinnas

Eluliste valikute tegemisest

Hüva nõu

Õnnelikud on inimesed, kelle elu on kuidagi iseenesest paika loksunud: nad on alati teadnud, millega soovivad tegeleda, ja sobivad võimalused on õigel ajal nende ellu tulnud. Siiski seisab suuremate või väiksemate kahtluste ja küsimustega aeg-ajalt silmitsi igaüks.

Juunikuu on paljude inimeste jaoks muutuste ja otsuste aeg – kes tahab leida uut õppimisvõimalust, kes panna end proovile põneval praktikakohal, kes sukelduda tööellu.

Valikuid ja otsuseid teeme iga päev: millal üles tõusta, mida selga-jalga panna, mida ja millal süüa-juua, kellega suhelda, kuhu minna, kui palju õppida jne. Need suhteliselt automaatsed otsused tuginevad varasemale kogemusele ja on kujunenud harjumuseks. Nii ei kuluta me igapäevastele otsustele liigselt aega ega energiat. Usaldame ennast ja läheme mööda sissetallatud rada.

Kui aga tavapärases rütmis toimub muutus või selgub, et me ei ole juba tehtud valikutega rahul, sunnib see meid peatuma ja mõtlema. Ka siis, kui enam ei tea, millele tähelepanu pöörata, muutub otsustamine keeruliseks.

Lisaks kärbivad otsustamisjulgust mitmesugused uskumused. Kõige halvavamad neist võivad olla „kuskil peab olema see üks ja õige valik!“ ja „saan otsustada ainult siis, kui mul on olemas kogu vajalik info!“. Elus ju enamasti nii ei ole: pole üht ja ainsat lemmiklaulu või -raamatut, ainsat lemmiktegevust või lemmikinimest. Meile meeldivad erinevad asjad, tegevused ja inimesed ning samuti võivad meile sobida mitut sorti õppekavad ja tööd. Üldjuhul pole ka otsuse tegemise ajal olemas kogu infot ja valiku õigsust saame hinnata pigem tagantjärele: kas tasus hommikul vihmavari kaasa võtta, kas tasus seda etendust vaatama minna, kas investeerisin oma raha kasumlikult, kas valisin sobiva eriala ... Otsustamine nõuab määramatuse talumist ja riskijulgust.

Valikuid tasub teha teadlikult

Kooli lõpetamine ja alustamine, praktikale ja tööle minek on loomulikud elumuutused ja tähendavad edasiste valikute tegemist ehk otsustamist. Mida rohkem asjassepuutuvat infot meil on, seda lihtsam on otsustada. Eriala- ja töövalikute puhul tuleb vajalikku infot koguda kahest suunast – enese seest ja väljastpoolt – ning seda omavahel siduda.

Teadlikust valikust saame rääkida siis, kui meil on

  • hea arusaamine iseendast (kes ma olen ja mida tahan?);
  • piisavalt infot (millised õppimis- ja töövõimalused üldse olemas on, mis on nende sisu?);
  • analüüsi- ja sünteesioskus, et kokku siduda enese tundmine ja võimaluste info (millised valikud minusugusele inimesele võiksid paremini sobida?);
  • otsustamisoskus (millised valikud sõelale jäävad?);
  • planeerimis- ja tegutsemisoskused (mida, millal ja kuidas teen, et otsus ellu viia?).

Proovime teadliku valiku protsessi katsetada ühe argise küsimuse näitel: millist filmi vaadata? Esiteks tuleb tunda iseennast – millised filmid sulle meeldivad, milline tuju sul täna on, kas eelistad filmi vaadata üksi või kellegagi koos. Teiseks, mida pakutakse kinodes, telekavas, internetis või mujal? Loe sisukirjeldusi, vaata treilereid, kuula sõprade soovitusi. Ennast tundes ja võimalustega tutvudes õnnestub välja noppida sobivad filmid ning siis otsustada, mida vaadata. Kui valisid kinnomineku, tuleb planeerida aeg, osta pilet ja minna õigesse kohta. Muidugi jääb ka siis risk, et lahkud kinost pettununa, kuid see ei tähenda ju, et see oli su elu ainus võimalus filmi näha. Valikuid on veel, tuleb lihtsalt uuesti proovida.

Neid viit teadliku valiku protsessi osa võiks silmas pidada ka erialavaliku tegemisel ja praktika- või töökoha otsimisel. Kas oled otsustamiseks ja tegutsemiseks valmis? Milline samm tekitab ebakindlust? Milles vajaksid rohkem selgust?

Kasulik on kõik oma mõtted kirja panna ja arutada neid usaldusväärse sõbra või pereliikmega, miks mitte ka karjäärinõustajaga. Kirjapanemine ja rääkimine sunnib meid oma mõtteid sõnastama, võimaldab infot süsteemsemalt ja terviklikumalt näha ning võrrelda. Teistega rääkimine võib anda lisainfot ja uusi ideid. Tegutseda tasub ka siis, kui täit kindlust pole, sest katsetades ja kogemusi hankides saame iseendast ja võimalustest teadlikumaks. Näiteks tänu praktikal käimisele võid erialaste teadmiste ja oskuste arendamise kõrval saada selgema pildi ka iseendast ja töömaailmast.

Otsused võiks aeg-ajalt üle vaadata

Muutused on pidevad ja loomulikud. Nii ei pruugi täna tehtud otsus mõne aja pärast enam sobida. Kas oskaksin praegu valida filmi, mida tahaksin kolme aasta pärast vaadata? Võib-olla jah, aga kolme aasta pärast on muutunud valikuvõimalused ja ilmselt ka mu eelistused.

Nii igapäevaste kui ka mõjukamate valikute tegemiseks on vaja hoida kätt muutuste pulsil ning olla teadlik iseendast ja oma võimalustest. Ka juba tehtud valikud tasub aeg-ajalt üle vaadata – kas oleme oma eluga rahul või peame midagi ümber otsustama? Alati on võimalus teha väiksemaid või suuremaid muudatusi, hinnates asju uue pilguga, korrigeerides tegutsemissuunda või vahetades keskkonda.

Inspireerivaid ideid ja kogemusi, otsustamisjulgust ja soodsaid tuuli teadlike valikute tegemisel!


Kui oled eriala, praktika- või töökohta valimas, esita endale järgmised küsimused.

  • Kes ma olen? Mis on mulle elus oluline ja millest unistan? Millised teemad ja tegevused pakuvad mulle rohkem huvi? Millised on minu oskused ja senised kogemused? Kuidas ennast iseloomustaksin ja mida pean oma tugevateks külgedeks? Teadlikkus iseendast aitab seada suunda ja otsustada, milliseid võimalusi lähemalt uurida.
  • Millised on mu võimalused? Milliseid õppimis-, praktika- ja töövõimalusi üldse on? Missugused neist mind enim kõnetavad? Kas mul on võimalustest piisavalt põhjalik ettekujutus? Kuidas saan nende kohta rohkem teada?
  • Kuhu ja kuidas ma lähen? Kas olen otsustanud, millis(t)est võimalus(t)est tahan kinni haarata? Millal ja mida ning kuidas seda teha saan? Milliseid takistusi oma plaani elluviimisel näen ja kuidas saan neid ennetada või ületada? Millised on minu kolm esimest sammu eesmärgi poole liikumiseks?

Oma vastused tasub kirja panna ja neid paberil silmitseda.

Kui mõnele küsimusele vastamine tekitab segadust, kõhklusi või laialivalgumise tunnet, siis võid julgelt tulla karjäärinõustamisele. Otsime koos kasulikku infot ja selgust, et suurendada otsustamiseks vajalikku enesekindlust.

Tartu Ülikooli nõustamiskeskuses ootavad sind karjäärinõustajad Kadri Jurs ja Mare Aru. Kohtuda võime nii keskuses kohapeal kui ka veebi teel ning igal juhul privaatselt ja tasuta!

Leia endale sobiv kohtumisaeg veebilehel ut.ee/noustamisbronn.

Nõustamiskeskus asub ülikooli raamatukogu 3. korrusel. Rohkem infot veebilehel ut.ee/noustamiskeskus.

Mare Aru

TÜ karjäärinõustaja

Jaga artiklit