Õpetaja peab täitma ühteaegu ka moderaatori, IT-abi, kasvataja-suhtekorraldaja ja raamatupidaja rolli.
ILLUSTRATSIOON: Pixabay.com

Digikirjaoskusest on saanud ellujäämisoskus

Essee

Kaugõpe on pannud proovile nii õpetajate kutseoskused kui ka tehnoloogiasuutlikkuse. Ekraani ees kõikvõimalikke ülesandeid korraga täites on nad nagu moodsad teadjamehed, kes paljusid komponente kokku segades tarkusi jagavad.

Tehniline arenguhüpe, mille on olude sunnil kaugõpetamisele suunatud õpetajad teinud, avaldab muljet. Veel mõni aasta tagasi olid sellised vigurid nagu Google Meet, Google Classroom, Zoom ja MS Teams lähemalt tuttavad üsna vähestele. Nii-öelda klassikaline õpetaja töötas endiselt tahvli, kriidi ja viltpliiatsitega. Nüüdseks ei valmista ilmselt ka kõige paadunumale ludiidile probleeme liituda saadetud lingi kaudu virtuaalkonverentsiga või saata ise koosolekukutse laiali ja kolida koolitund virtuaalmaailma, täites ühtaegu nii õpetaja, moderaatori (kaks hilinejat on ukse taga), IT-abi („Õpetaja, miks minu mikrofon ei tööta?“), kasvataja-suhtekorraldaja kui ka raamatupidaja (kes kohal, kes puudub?) rolli.    

Joel-Fredi Jõgise sõnutsi on kaugõpe andnud õpetajatele võimaluse arenguks. FOTO: erakogu

Õpilaste nimekirja kohalviibijatega kõrvutades, ekraanile Powerpointi slaide võludes, samal ajal navigeerides veebibrauseri kõrvalsakkidel esitlemisjärge ootavate Youtube’i klippide, päevakohaste populaarteaduslike artiklite, tagasisidestamist vajavate õpilastööde ja Google’i otsinguakna vahel, on õpetaja nagu mingi moodne teadjamees, kes paljusid komponente kokku segades tarkusi jagab.  Võrdlusi otsides võib leida ka mõttelise seose diskoritööga: jälgides publiku meeleolu, miksib õpetaja vaatajale-kuulajale loovas järjekorras infoühikuid – nii nagu parasjagu õpiväljundi huvides vaja on. Sobib ka kõrvutus meisterkokaga: segades kokku hulga tooraineid, valmistab õpetaja täpselt õige koostisega vaimutoidu.

Mäletan, millise tundega pidasin oma esimest ebalevat Zoomi-tundi. Ehkki olin arvutiga sõber, tuli ometi pingutada, et uue harjumatu tarkvaraga kohaneda ja üha koperdades, kuid kasvava enesekindlusega tähtede poole liikuda. Sellest niinimetatud teisest kirjaoskusest on meie kõigi jaoks saanud juba esimene, elementaarne ellujäämisoskus, võime ära tunda ja juba tuttava analoogia toetusel käigult kasutama õppida seninägematuid infotehnoloogilisi tööriistu.

Me isegi ei teadvusta endale, kuidas me töövahendeid kasutame, peaasi et töö käib. E-õpe (Opiq, Moodle jt), administratiivkeskkonnad (E-kool, Stuudium jt), sotsiaalmeediakogukonnad, Messengeri grupid, e-kirjavahetus, aga ka riistvara – laua- ja sülearvutid, nutitelefonid, skännerid-printerid-digikaamerad ja muud seadmed – moodustavad keeruka sümbioosi ning kõikjale ulatuvat sõltuvust tehnoloogiasaavutustest märkame ehk alles siis, kui tekib tõrge: server on maas, side ei toimi, elekter läheb ära.

Perfektsuse tagaajamine

Kindlasti andis kaugõpe võrgustumisele suure tõuke. Kodust internetikiirust suurendati, osteti seadmeid ja tarkvara, liituti uute õpikeskkondadega. Viisin end paremate esitlusvahendite loomise otsingul kurssi moodsa video- ja helisalvestustehnika köögipoolega. Õppisin tundma videotöötlus- ja helisalvestustarkvara, aga ka moodsa fototehnika võimalusi. 

Helikaardid, kaasaskantav salvestustehnika, revääri- ja stuudiomikrofonid, videostatiivid – kõik see, mis seni kuulus peamiselt proffide mängumaale – on hakanud jõudma ka tavakasutajatele sobivasse hinnaklassi. Alati on muidugi võimalik valida veel kvaliteetsem (loe: veel kallim) seade. Perfektsuse tagaajamisega on paraku aga samamoodi nagu riikide võidurelvastumisega – see ei lõpe iialgi ja iga sammu järel avanevad järjest uued väljavaated.

Kui säilitada terve mõistus ja naasta tehnoloogiaparadiisist tagasi maa peale, võib südamerahustuseks selguda, et õppefilmikese tegemiseks saab kasutada ka tavalist nutitelefoni, amatöörile piisava helistuudio saab helikaardiga kaasa pandud arvutiprogrammi abil endale koduarvutisse installida, esitluseks sobiva iseliikuva klipi võib valmistada ka Powerpointis ning terve kuupalga maksva videostatiivi saab asendada kas või raamatuvirnaga. Lihtsate lahenduste leidmise mängus on lõputult loomingulisust.

Uued käitumismustrid

Tehnoloogiarevolutsioonile lisaks on kaugõpe võimaldanud uue nurga alt avastada ka inimkäitumist. Traditsioonilise lähenemisega ei ole uues õpetamise paradigmas võimalik õpilasi sama tulemuslikult kaasata, kuna võimenduvad tavaõppes varem vähemal määral õppeprotsessi mõjutanud tegurid ja lisanduvad uued, mis tulenevad sotsiaal-majanduslikust olukorrast, õpilase ja lapsevanemate hoiakutest ning kodusest toest või ka selle puudumisest.

Koolikohustust silmas pidades on oluline märgata ja ennetada õpilase antisotsiaalse käitumise tekkimist kaugõppes – õpilased, kes on omandanud oskuse tavatunnis „nähtamatuks“ jääda, võivad veebitunnis sootuks kaduma minna. Olen täheldanud ka uusi käitumuslikke mustreid, sest veebitund eeldab õpilaselt tavatunniga võrreldes palju suuremat enesejuhtimist. Veebitundi hilinemisele, tunnist puudumisele ja varem lahkumisele peaks õpetaja reageerima aegsasti.

Alati ei pruugi puudumisel olla otsest tahtlust – näiteks eeldab õpilane, et õpetaja uuendab virtuaaltunni linki enne iga tundi, ja arvab, et tund jääb ära, kui korduslinki ei leia, või siis on probleeme koduse internetiühendusega. Õpitulemuste saavutamiseks on abi õpetaja, klassijuhataja ja lapsevanema omavahelisest suhtlusest. Kõigi asjaosaliste kiire teavitamine aitab muresid lahendada. 

Näilise anonüümsuse vähendamiseks kehtestasin oma tundides distsiplineeriva reegli, et õpilaste ekraaninimed peavad vastama nimedele E-koolis – nii on ka puudujate väljaselgitamine lihtsam. On hea, kui õpilased lülitavad sisse oma kaamera, et õpetaja saaks kaasatöötamises veenduda. Kui õpilased ei tööta kaasa ja tunni andmine muutub ühesuunaliseks esinemiseks, väsitab see ka õpetajat. Seevastu kaasa mõtlevate ja koostööd tegevate õpilaste loov tagasiside inspireerib ja spontaansetes arutlustes tekib uus sünergia, mis soosib ka tunni õpieesmärkide saavutamist.

Kaugõpe on pannud proovile nii õpetajate kutseoskused kui ka tehnoloogiasuutlikkuse, kuid andnud võimaluse ka arenguks. Sellel raskel, aga missioonirikkal teel jääb vaid üle soovida kõigile asjaosalistele edu ja jõudu.

Joel-Fredi Jõgise

TÜ haridusinnovatsiooni magistrant, Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpetaja

Jaga artiklit