Anni Jürine

In memoriam

15.02.1985–20.04.2021

Anni Jürine (15.02.1985–20.04.2021)

Foto: Anton Malmi

Elusündmused tabavad meid mõnikord valusalt ja karmilt. Ei ole kerge kirjutada minevikuvormis ühest alati särasilmsest, entusiastlikust ja kirglikult oma tööle pühendunud noorest teadlasest, armsast mõttekaaslasest, kes oli alles oma iseseisva uurijatee alguses. Vaid 36 aasta vanusena lahkus meie hulgast raske haiguse tagajärjel TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi akadeemilise väljendusoskuse teadur Anni Jürine.

Täis indu ja energiat, oli ta just leidnud endale südamelähedase valdkonna, akadeemilise kirjutamisprotsessi mõtestamise, millele oma edasises uurimis- ja õpetamistöös keskenduda. Ei ole veel kaugele jäänud seegi aeg, kui Anni istus innuka ja huvilise üliõpilasena auditooriumis, enamasti esimeses reas, ja esitas õppejõududele teraseid küsimusi. Või esines seminarides, säravalt ja särtsakalt, endale ainuomasel haaraval viisil. TÜ bakalaureuseõpingutele aastatel 2004–2007 järgnes magistrantuur ja cum laude magistrikraad aastal 2009. Seejärel tulid doktoriõpingud ja edukas kraadikaitsmine 2016. aastal. Oma doktoritööna kaitstud põhjaliku keeleteadusliku monograafia eest sai Anni üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil esimese preemia. Juba monograafia valimine doktoritöö vormiks näitab, et Annit ei rahuldanud kergemat teed minek, vaid ta tahtis kõike teha võimalikult süvitsi ja hästi. Ka oma juhendatavatelt ootas ta sama, olles neile eeskujuks oma süsteemsuse ja järjekindlusega.

Tähelepanuväärne on erialane haare, mis iseloomustab Anni lühikeseks jäänud teadlaseteed, imetlust äratab see pühendumus ja põhjalikkus, millega ta kõikidesse oma tegemistesse suhtus. Kokku on temalt ilmunud üle 30 teaduspublikatsiooni – neist suur osa on seotud tema viimaste aastate uurimisprojektidega, mis keskendusid akadeemiliste tekstide uurimisele. Anni oli alates 2020. aastast kandev jõud projektis „Teadusteksti konventsioonid Balti riikides: retooriline struktuur keelte ja kultuuride risttuules“. Anni teine suurem uurimisvaldkond oli liitsete grammatikaüksuste (nt seljataga, käe all; nii et) kujunemine, millega oli seotud ka tema doktoritöö. Nii on ta lisanud palju uut eesti keele liitsete kaassõnade ja sidendite kujunemistee avamisse. Anni on koos kaasautoritega kirjutanud uurimusi ka semantika, katseliste uurimismeetodite, keelemuutuste ja koolipedagoogika teemadel. Laiemale lugejaskonnale on mõeldud tema kirjutamisprotsessi kui mõtteviisi tutvustavad artiklid kirjutamise protsessilisest olemusest, mustandite tähtsusest, sisu olulisusest vormi ees, tagasisidest kirjutamisprotsessis jpm.

Suure panuse andis Anni oma noorusliku energiaga ka nendesse uurimisprojektidesse, milles ta osales, olgu selleks kas morfosüntaksi, akadeemiliste tekstide väljendite varamu, õpetajahariduse arendamise või teadustekstide konventsioonide projekt. Anni oli kõikides projektirühmades hinnatud kaaslane tänu oma erilisele meeskonnatööoskusele ja inimlikule empaatiavõimele.

Thank you, Anni, for all the times we spend together, working on writing, writing writing, reading writing. Stories written, projects run, science told and taught. Your imprint on writing research is immense. You will be missed greatly, by me, and all others you inspired.

 

Aitäh Sulle, Anni, kogu selle aja eest, mille veetsime tekstidega töötades, kirjutamisest kirjutades, kirjutamisest lugedes. Artiklid, projektid, õppimine ja õpetamine – Sinu panus kirjutamise uurimisse on mõõtmatu. Jääme sinust puudust tundma – mina ja kõik teised, keda Sa inspireerisid.

Akadeemilise väljendusoskuse keskuse juhataja Djuddah Leijen

(Leijeni palvel on esitatud järelehüüde tekst ka selle kirjutamise keeles.) 

Annile meeldisid kassid ja hea toit. Ta harrastas tervisesporti ning armastas stoner-roki ja desert-roki stiilis muusikat, tema lemmikud olid Kyuss ja Queens of the Stone Age. Annile meeldis väga reisida ja reisidel seikluslikkegi kogemusi nautida. Ühistel metsateedel kogetud rõõm karukellade haruldastest õitest ja karikakrasületäiest jäävad meenutama Anniga koos veedetud mõnusaid puhkehetki.

Jääme Annit mäletama alati särasilmse, toetava ja oma tööle pühendunud kalli mõttekaaslasena. Oleme tänulikud võimaluse eest käia ühist uurijateed selle inspireeriva noore inimese kõrval, nii üürikeseks kui see teekond jäigi. Jääme mäletama ühiseid mõttevahetusi, teadusartikleid, ettekandeid, konverentsireise, töörühmade väljasõite, juhendamisi ja koos veedetud toredaid aegu.

Aitäh, et olid – on valus ja karm tõdeda, et peame algatatud ühised ettevõtmised lõpetama sinuta. Mälestustes jääd ikka meiega. 

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi kolleegide nimel Külli Habicht ja Ilona Tragel


Anni Jürine pere, sõbrad ja kolleegid asutavad Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde temanimelise stipendiumifondi, millest toetatakse Anni teadusteemade – akadeemiliste tekstide kirjutamise protsessi ja grammatikaüksuste arengu – uurimist ja populariseerimist. Täpsem info on sihtasutuse kodulehel.

Jaga artiklit