TÜ sihtasutuse stipendiumid

Stipendiumid

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium – üks 1500 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase õppeaasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumiga on võimalik rahastada osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ja töötamist välismaa teadusasutuste juures.

Lisateave ja nõuded: sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2021-aasta-professor-olevi-kulli-malestusstipendium

Ruth Käbini stipendium – kaks 1000 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumi saavad taotleda TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased õppe- ja teadustöö vahendite muretsemiseks ning rahvusvahelistes üliõpilasvahetusprogrammides osalemiseks. Samuti saab stipendiumi taotleda Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts osalemiseks rahvusvahelistes organisatsioonides.

Lisateave ja nõuded: sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2021-aasta-ruth-kabini-stipendium

Nadia Walteri stipendium – kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumi saavad taotleda TÜ meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teema on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused.

Lisateave ja nõuded: sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2021-aasta-nadia-walteri-stipendium

Perekond von Tschishevsky mälestusstipendium – kuni viis 1000 euro suurust stipendiumi.

Stipendium on mõeldud TÜ Pärnu kolledži edukate üliõpilaste toetamiseks õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates kolmandast semestrist.

Lisateave ja nõuded: sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2021-aasta-perekond-von-tschishevsky-malestusstipendium

 

Elektroonilised taotlused stipendiumidele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. aprillil 2021 TÜ sihtasutusele.

Lisateave ja nõuded stipendiumide taotlemiseks: sihtasutus.ut.eetysiht [at] ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)

Jaga artiklit