FOTO: Pixabay.com

Mõtisklusi keele teemal

Keelenurk

Emakeelekuul laseme kõnelda nendel, kes on keele üle mõtisklenud ning oma mõtted säravalt ja tabavalt kirja pannud.

  • Keel ja meid ümbritsev

Keel on olemise kodu.

Martin Heidegger

Kellel on keel, sellel on maailm.

Hans-Georg Gadamer

Minu keele piirid on mu maailma piirid.

Ludwig Wittgenstein

 

  • Emakeel ja teised keeled

Igale rahvale on kõige ilusam tema emakeel.

Paul Ariste

Kui räägid inimesega keeles, mida ta mõistab, jõuab see talle pähe. Kui räägid temaga tema emakeeles, jõuab see tema südamesse. 

Nelson Mandela

Ainult emakeeles üksi võib inimene seesmiselt ehtne olla. 

Jakob Hurt

Alles omandanud algmaterjali võimalikus täiuslikkuses ehk emakeeles suudame võõrkeele võimalikult hästi selgeks õppida, kuid mitte varem.

Fjodor Dostojevski

Armastage emakeelt, siis õpite armastama ka võõraid keeli; sest kuis armastada võõrast, kui ei armasta oma. Iseoma, iseennast peab armastama, kõik muu tuleb muidugi.

Anton Hansen Tammsaare

Kes võõraid keeli ei oska, see ei tea midagi ka oma keelest.

Johann Wolfgang Goethe

 

  • Keel ja mõte 

Keel ja mõistus käivad käsikäes, sest keel on avalikuks saanud mõistus.

Carl Robert Jakobson

Ärge kompsige sõnadega vaese lugeja pealuud, vaid koputage selle külgi vaimuka mõttega.

Ado Grenzstein

Meie päevil oli keel juba niipalju korrastatud, aga mäletan, et professor Piiper nõudis meilt nii emakeelt kui teaduskeelt. Kui ma teile näiteks ütlen: „Amfiib migreerus akvaatiilsesse miljöösse realiseerima nutritoorset funktsiooni.“ Kuidas te selle tõlgiksite? See tähendab, et kahepaikne läks vette sööma. Kui seminaril või eksamil vastasime, nõudis ta alati: „Aga kuidas on see teadusekeeli?“ Või kui olid talle teadusekeeli ütelnud, siis: „Aga nüüd, palun, maakeeli.“ Tema ütles emakeele kohta maakeel. See oli õpetajal väga tore omadus ja me oleme talle niisuguse lähenemise eest tänini tänulikud. 

Fred Jüssi

Eesti keel pole tarbeese, mille võib odavama ja mugavama vastu vahetada. Keel on mõtlemise, eneseväljenduse ja teistest arusaamise viis. Keel on mäng ja meelelahutus. Keel on rännak ja selles peitub meie esivanemate lugu. Oma keel on muu hulgas ka vastuhakk üheülbastumisele. See pole pomm jala küljes, vaid tohutu eelis. 

Ülle Madise

Huumori tabamine näitab keele valdamist ja see on esimene asi, mis kaob, kui inimene ei suuda end väljendada. Huumor on keele kõrgem aste.

Marju Lepajõe

Helika Mäekivi

TÜ keelenõunik

Jaga artiklit