FOTO: Pixabay.com

Kuidas toimib üliõpilasvahetus väliskõrgkoolidega koroonaajal?

Tudeng küsib

Riigiti ja ülikooliti on tingimused väga erinevad. Nendel üliõpilastel, kes on praegu välismaal õppimas või kohe õppima asumas, tuleb endiselt leppida osalise või täieliku veebiõppega. Paljud ülikoolid võimaldavad vahetusüliõpilastel elada ühiselamus, seega saavad nad siiski välisriigis viibida, mis on vahetusõppe kogemuse väga oluline osa.

On aga ka ülikoole, kes on teinud otsuse täieliku veebiõppe kasuks, näiteks Peterburi Ülikool. Paljudes ülikoolides, nagu ka meil TÜ-s, jälgitakse pidevalt, kuidas pandeemiaolukord muutub.

Peamised katsumused, millega välismaale minejad peavad praegu hakkama saama, on vähene seltsielu kaasüliõpilastega, uue õpikeskkonnaga tutvumine vaid veebi kaudu ning piirangutest tingitud sage eluolu muutumine. Ühiselamud võivad kohandada majutustingimusi, et elanikel oleks võimalik hoida ohutut vahet, ja kohustada üliõpilasi elama isolatsiooniajal kas hotellis või mujal enda otsitud majutuskohas. See võib tähendada tavapärasest suuremaid kulusid ja pikemaid järjekordi majutuskoha saamisel.

Kuigi ebakindlus ja teadmatus püsivad, on üliõpilaste pöördumistest näha, et paljudel on suur soov minna uuel õppeaastal välismaale teadmisi omandama. Alates jaanuarist on TÜ üliõpilased saanud kandideerida mitmesse välisülikooli – keskmiselt toimub seitse konkurssi kuus. Kõige rohkem on kandideerimistähtaegu märtsis, mil saab valida üle kümne kõrgkooli vahel, ja siis saab õppima kandideerida ka „Erasmus+“ programmi raames.

Kuidas teha ettevalmistusi väliskõrgkooli minekuks juhul, kui piirangud ja teadmatus kestavad edasi?

Mida paremini end ette valmistada, seda teadlikum ja turvalisem on õpiränne. Tuleks lugeda veebist infot, suhelda vastuvõtva kõrgkooli ja seal varem õppinud üliõpilastega jne. Ka TÜ-s õpib kevadsemestril 175 vahetusüliõpilast – neid on küll vähem kui varasematel aastatel, kuid tänu nende aktiivsele suhtlusele õpirände keskusega on saabumine Eestisse sujunud enamjaolt kenasti ja turvaliselt.

Need, kes kandideerivad üliõpilasvahetusse 2021/2022. õppeaastaks, ei peaks liiga palju ette muretsema. Tänu vaktsineerimisele on meil vähem põhjust karta, et välisülikoolid järgmisel õppeaastal vahetusüliõpilasi pärast edukat kandideerimist vastu ei võta.

Meie õpirände keskuses soovitame üliõpilastel kindlasti kandideerida ja oma unistuste poole püüelda. Tunnustame väga neid, kes on sel õppeaastal välisõppe teekonna ette võtnud. Pandeemia on mõjutanud meid juba kaua, kuid õpingute aeg on piiratud ja välisõpinguid ei saa kaugele tulevikku lükata.

Eveli Pütsepp

rahvusvahelise õpirände keskuse üliõpilasvahetuse koordinaator

Jaga artiklit