FOTO: Pixabay.com

Ülikooli lemmiksõnad. Fookus

Keelenurk

Iga keelde tulev sõna on kellelegi vajalik. Mõnikord võib uus väljend hakata kohe paljudele meeldima, sest see tundub huvitav ja rikastab keelt. Sellega kaasneb aga sõna kasutuse sagenemine, mille tõttu hakkab see otsast tasapisi kuluma. Kulunud sõna ei ole enam huvitav ja võib lõpuks keelt vaesestama hakata. Siis on õige aeg vahetada see millegi vana või uue vastu. Selline sõnavara areng on omane igale keelele.

Praegu näib, et kulumisetappi on jõudnud sõna fookus:

Programmi fookuses on tööstuse digiteerimine. Uurimistöö peamine fookus oli heaoluühiskonna problemaatika. Koolituse fookused olid hästi valitud. Seminaril seati fookusesse tulevikuoskused. Seejärel võeti fookusesse kuulajate küsimused. Projekti fookust saab tulemuste järgi kitsendada. Teatrikonverents tõstab fookusesse vaataja.

Sõnal fookus ei ole iseenesest muidugi midagi viga – see on ilus kujund, mis on tulnud üldkeelde füüsika- ja matemaatikamaailmast. Ent nagu öeldud, on ülemäärane kordamine arvukates tekstides selle ära kulutanud. Vaheldusrikkuse huvides võiks fookuse kõrval pruukida ka teistsuguseid väljenduslahendusi. Võime kirjutada näiteks nii:

Programmi keskmes on tööstuse digiteerimine. Uurimistöö peamine teema oli heaoluühiskonna problemaatika ~ Uurimistöös käsitleti heaoluühiskonna problemaatikat. Koolituse põhiküsimused ~ aines oli(d) hästi valitud. Seminaril seati esiplaaniletulevikuoskused. Seejärel võeti käsile ~ tähelepanu alla kuulajate küsimused. Projekti teemaringi ~ keset saab tulemuste järgi kitsendada. Teatrikonverents asetab rambivalgusse vaataja.

Eesti keele ammendamatus varasalves on rikkalikult huvitavaid väljendeid. Otsigem neid julgesti!

Helika Mäekivi

TÜ keelenõunik

Jaga artiklit