Doktoritööde kaitsmised jaanuaris

Doktoritööd

7. jaanuaril kell 14.15 kaitseb Maksim Kulaev politoloogia erialal doktoritööd „Trade unions, transformism and the survival of Russian authoritarianism“ („Ametiühingud, transformism ja Vene autoritarismi püsimine“). Kaitsmine toimub senati saalis ja videosilla kaudu. Juhendaja prof Viacheslav Morozov, oponent Emilia Palonen (Helsingi Ülikool).

11. jaanuaril kell 11.00 kaitseb Taivo Liivak õigusteaduse erialal doktoritööd „Tort Liability for Damage Caused by Self-driving Vehicles under Estonian Law“ („Deliktiline vastutus isejuhtiva sõidukiga kahju põhjustamise korral Eesti õiguse näitel“). Kaitsmine toimub Näituse 20–K-03 ja videosilla kaudu. Juhendajad prof Janno Lahe, prof Irene Kull, prof Giovanni Sartor (Bologna Ülikool) ja prof Mark Fišel, oponent prof Päivi Korpisaari (Helsingi Ülikool).

14. jaanuaril kell 14.15 kaitseb Sander Ratso keemia erialal doktoritööd „Electrocatalysis of oxygen reduction on non-precious metal catalysts“ („Hapniku elektrokatalüütiline redutseerumine mitteväärismetallkatalüsaatoritel“). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020 ja videosilla kaudu. Juhendajad Kaido Tammeveski ja Ivar Kruusenberg (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut), oponent Juan Herranz (Paul Scherreri Instituut, Šveits).

14. jaanuaril kell 16.15 kaitseb Ago Raudsepp ajaloo erialal doktoritööd „Pääsemine ja häving. Demokraatia mõju Soome ja Eesti julgeolekule 1918–1948“ („Salvation and Destruction: Democracy’s Impact on the Security of Finland and Estonia in 1918–1948“). Kaitsmine toimub videosilla kaudu. Juhendaja prof Eero Medijainen, oponent prof Kari Alenius (Oulu Ülikool).

26. jaanuaril kell 14.15 kaitseb Zahra Alijani matemaatika erialal doktoritööd „Fuzzy integral equations of the second kind“ („Hägusad teist liiki integraalvõrrandid“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18–1020. Juhendajad dots Uno Hämarik ja dots Urve Kangro, oponendid prof Svetlana Asmuss (Läti Ülikool) ja prof Jaan Janno (Tallinna Tehnikaülikool).

27. jaanuaril kell 10.15 kaitseb Henrik Sova filosoofia erialal doktoritööd „The Structure of a Consistent Global Pragmatism“ („Globaalse pragmatismi loogiliselt kooskõlaline struktuur“). Kaitsmine toimub Jakobi 2–336. Juhendajad prof Bruno Mölder, prof Daniel Cohnitz (Utrechti Ülikool) ja vanemteadur Juhani Yli-Vakkuri (Austraalia Katoliiklik Ülikool), oponent prof Max Kölbel (Viini Ülikool).

29. jaanuaril kell 15.00 kaitseb Prakash Lingasamy arstiteaduse erialal doktoritööd „Development of multitargeted tumor penetrating peptides“ („Kasvajaid penetreerivate polüspetsiifiliste kullerpeptiidide väljatöötamine“). Kaitsmine toimub videosilla kaudu. Juhendaja prof Tambet Teesalu, oponent prof Angelo Corti (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano).

Jaga artiklit