Eesti foneetika vanemteadur Pärtel Lippus poseeris kaks tundi, keel suust väljas.
FOTO: Lauri Kulpsoo

Keeleteadus keele kaudu

Teadus

Tartu Ülikooli teadlased on alates 2016. aasta aprillist jaganud Instagramis pilte enda ning oma üliõpilaste ja töörühmade põnevatest tegemistest.

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur, doktorant Anton Malmi uurib foneetika laboris elektromagnetartikulograafi abiga seda, kuidas huuled ja keel kõneldes liiguvad.

Pildil on katseisiku, eesti foneetika vanemteaduri Pärtel Lippuse keelele ja huultele kleebitud sensorid, millega salvestatakse kõneelundite liikumine kolmemõõtmelises ruumis. Niisugust meetodit kasutab Malmi eesti keele palatalisatsiooni uurimiseks. Näiteks vaatab ta, kui palju tõuseb keeleselg, öeldes pal’k : palgi või palk : palga.

Pilt on jäädvustatud ajakirja Horisont 2020. aasta viimase, keeleteadusele pühendatud numbri kaanekujunduse jaoks.

Jälgi TÜ teadlaste tegemisi Instagramis: www.instagram.com/unitartuscience.

Jaga artiklit