Doktoritööde kaitsmised oktoobris

Doktoritööd

2. oktoobril kell 14.15 kaitses Egon Urgard biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd „Potential therapeutic approaches for modulation of inflammatory response pathways“ („Võimalikud terapeutilised lähenemisviisid põletikuliste protsessidega seotud signaaliradade moduleerimiseks“). Kaitsmine toimus Nooruse 1–121. Juhendajad prof Ana Rebane, juhtivteadur Margus Pooga, vanemteadur Tarmo Annilo ja peaspetsialist Anu Reigo, oponent dots Kehinde Ross (Liverpooli John Mooresi Ülikool, Suurbritannia).

5. oktoobril kell 15.15 kaitses Indrek Teino rakubioloogia erialal doktoritööd „Studies on aryl hydrocarbon receptor in the mouse granulosa cell model“ („Arüülsüsivesinike retseptor hiire munasarja granuloosarakkudes“). kaitsmine toimus Riia 23b–105. Juhendaja prof Toivo Maimets, oponent prof Jason Matthews (Oslo Ülikool, Norra).

13. oktoobril kell 10.15 kaitseb Sofia Raquel Alves Oliveira biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd „HPLC analysis of bacterial alarmone nucleotide (p)ppGpp and its toxic analogue ppApp“ („HPLC põhine regulaatornukleotiidide (p)ppGpp ja ppApp tasemete analüüs bakterirakus“). Kaitsmine toimub Nooruse 1–121 ja videosilla kaudu. Juhendajad prof Tanel Tenson ja vanemteadur Vasili Hauryliuk, oponent prof Jörg Stülke (Göttingeni Georg Augusti Ülikool, Saksamaa).

13. oktoobril kell 11.15 kaitseb Birgit Viru loodusgeograafia erialal doktoritööd „Snow cover dynamics and its impact on greenhouse gas fluxes in drained peatlands in Estonia“ („Lumikatte ajalis-ruumiline muutlikkus Eestis ja selle mõju talvisele kasvuhoonegaaside emissioonile jääksoodes ja kõdusoometsades“). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis ja videosilla kaudu. Juhendajad prof Jaak Jaagus ja prof Ülo Mander, oponent kaasprof Annalea Lohila (Soome Meteoroloogiainstituut).

13. oktoobril kell 14.00 kaitseb Kati Braschinsky arstiteaduse erialal doktoritööd „Epidemiology of primary headaches in Estonia and applicability of web-based solutions in headache epidemiology research“ („Esmaste peavalude levimus Eestis ning internetipõhise lahenduse kohaldatavus peavalude epidemioloogia alases uurimistöös“). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendaja lektor Mark Braschinsky, oponent prof Erling Andreas Tronvik (Norra Teadus- ja Tehnikaülikool).

13. oktoobril kell 14.15 kaitseb Ardi Tampuu informaatika erialal doktoritööd „­Neural Networks for Analyzing Biological Data“ („Tehisnärvivõrgud bioloogiliste andmete analüüsi­miseks“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18–1019. Juhendaja prof Raul Vicente, oponendid dr Oliver Stegle (Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium, Saksamaa) ja prof Aušra ­Saudargiene (­Leedu Terviseteaduste ­Ülikool).

13. oktoobril kell 15.00 kaitseb Iuliia Burdun loodusgeograafia erialal doktoritööd „Improving groundwater table monitoring for Northern Hemisphere peatlands using optical and thermal satellite data“ („Põhjapoolkera soode põhjaveetaseme seire täiendamine optiliste ja termiliste satelliidiandmete abil“). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis ja videosilla kaudu. Juhendajad teadur Valentina Sagris ja prof Ülo Mander, oponent prof Margaret Kalacska (McGilli Ülikool, Kanada).

28. oktoobril kell 14.15 kaitseb Triinu Vihmann materjaliteaduse erialal doktoritööd „Ionic liquids: synthesis and application in lubrication and lithography“ („Ioonsed vedelikud: süntees ja rakendused lubrikatsioonis ja litograafias“). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1–A106. Juhendajad vanemteadur Uno Mäeorg ja vanemteadur Kristjan Saal, oponent Karine Mougin (Mulhouse’i Materjaliteaduse Instituut, Prantsusmaa).

Jaga artiklit