ILLUSTRATSIOON: Pixabay.com

Kuidas oma ideed videos mõjusalt esitleda?

Tudeng küsib

Sel kevadel selgusid Startup Labi korraldatava noorte äri- ja projektiideede võistluse Kaleidoskoop kümme finalisti esimest korda videoesitluste põhjal. Selles, kuidas täpselt oma kolmeminutiline video teha, jäeti tiimidele üsna vabad käed.

Idee veenev tutvustamine video teel on vajalik oskus nii õppes kui ka töös. Startup Labi eestvedaja Maret Ahonen annab selleks kuus soovitust.

1. Tekita huvi.

Kolm minutit on piisavalt pikk aeg, et selgitada esitluskõnes lihtsalt, milline on sinu toode või teenus, mida see teeb ja kuidas sa kavatsed sellega raha teenida. Eesmärk on tekitada kuulajas huvi, nii et ta tahaks rohkem teada saada ja küsida, millal toode juba turule tuleb.

2. Räägi lugu, millel on algus, keskpaik ja lõpp.

On tore, kui esinejal on kohe alustuseks rääkida hea lugu, miks probleemi lahendus on oluline, ent sama tähtis on kokkuvõte toote või teenuse arendusloo peamistest faktidest ja tulevikuplaanidest.

3. Näita prototüüpi.

Kindlasti tuleb näidata prototüüpi ja esitada paar tugevat argumenti, millist väärtust see toode või teenus loob ja miks just selline lahendus on uudne.

4. Hoia argumendid tasakaalus.

Sõnumi emotsionaalsed ja ratsionaalsed argumendid peavad olema heas tasakaalus. Näiteks emotsionaalne probleemikirjeldus aitab küll kuulajal samastuda valuga, mida toode või teenus leevendab, ent kui faktid on puudu, ei tekita see usaldusväärsust. Pealegi võtab probleemi kirjeldamine palju aega ja nii ei pruugi seda jätkuda selleks, et rääkida oma lahendusest, potentsiaalsest kliendist või ärimudelist. Teisalt tüütab arvandmetest ja tehnilisest infost nõretav esitlus kuulajat samuti ega anna aimu tervikust.

5. Parem tekst peas kui pea tekstis.

Hea esitlus on see, kui esineja ei loe teksti maha, vaid räägib loomulikult, justkui tutvustades tavaolukorras oma toodet või teenust inimesele, kes ei tea sellest ega ka tiimist midagi.

6. Tehniline teostus olgu lihtne ja korrektne.

Videoklipi tehniline teostus ja kasutatud graafika peavad toetama sõnumit, mitte ajama kuulajat segadusse. Tasub silmas pidada, et see ei ole toote või teenuse reklaam, vaid žüriile mõeldud kindla ülesehitusega esitlus. Soovitatav on kasutada enda ja oma prototüübi näitamisel korrektset valgust ja taustaplaani ning puhast visuaalset pilti.

Ka Kaleidoskoobil osalenud tiimid Sorter ja SoulCare jagavad paari nippi.

1. Filmi, analüüsi, paranda!

Vaadates esitlust tagantjärele, näed kohe, mis läks hästi ja millele võiks rohkem rõhku panna. Muutes teksti, tuues sisse pause, muutes hääle tugevust või videokompositsiooni, saad lõpuks soovitud tulemuse. Lisaks on hea võimalus küsida tiimikaaslaste ja mentorite käest tagasisidet.

2. Ära kiirusta!

Emotsioonid on laes ja tahaks rääkida hästi palju, kuid see ei ole eesmärk. Anna esitluses edasi ainult kõige olulisem ja tee seda peast rääkides. Väiksem teksti osakaal annab võimaluse muuta esitluse kuulajatele huvitavamaks ja arusaadavamaks. Ka siis, kui räägid keerulistest ideedest aeglaselt, võivad pikad laused segadust tekitada. Edu võti on lühikesed lihtlaused.

Jaga artiklit