Enda toetamiseks vaata üle oma prioriteedid.
FOTO: Pixabay.com

Kuidas hoida muutunud oludes oma õpimotivatsiooni?

Tudeng küsib

Muutunud olud sunnivad meid kohanema ning vaatama üle oma varasemad (õpingu-)plaanid ja toimetulekuviisid. Senised tegutsemismustrid ei pruugi ühtäkki enam sama edukalt toimida ja motivatsioon kipub kahanema. Ent tasub teadvustada, et kui meie ümber on palju muutusi, segadust ja teadmatust, on ärevus, ebakindlus ja oma valikutes kahtlemine loomulik.

Motivatsiooni hoidmiseks on kasulik lahti mõtestada selle allikad. Kriisiolukorras kipub kergesti tekkima tunnelnägemine, mistõttu võib olla üsna raske vaadata asjaolusid pikemas ja laiemas vaates. Kiiresti muutuvates oludes on kasulik teha tasa ja targu väikeseid samme korraga. Oma tegevuse mõtestamine ja sellele motiveeriva tähenduse leidmine aitab aga neid samme tervikpilti sobitada, vaatevälja laiendada ja näha olukordi erineva nurga alt.

Võid endalt küsida, mis täpsemalt sinu motivatsiooni kahandab. See võib olla järsult suurenenud õppekoormus, ajaplaneerimise keerukus, lähteülesannete ja/või töökorralduse vähene selgus, info üleküllus ja/või vastukäivus, teadmatus tulevikuvõimaluste ja -valikute suhtes, muud elu korraldamise raskused, lähedaste mured, terviseprobleemid jne. Sellised tunded nagu pinge, väsimus, segadus, ärevus, hirm, ärritus ja lootusetus mõjuvad motivatsioonile pigem pärssivalt.

Kui leiad sellele küsimusele vastused, on võimalik mõista, mis sinu motivatsiooni vähendab. Seejärel on kergem astuda juba kindlaid samme oma vajaduste eest hoolitsemiseks ja motivatsiooni suurendamiseks.

Mida saad enda toetamiseks teha?

Võta aega ja selgita välja oma vajadused.

Hoolitse oma füüsilise ja vaimse heaolu eest.

Räägi avatult ja jaga oma mõtteid lähedaste ja sõpradega.

Vaata üle oma ressursid ja võimalused.

Vaata üle oma prioriteedid ja vajaduse korral muuda nende järjestust.

Vaata üle oma eesmärgid ja mõtesta oma tegevus.

Häälesta end mingile tegevusele keskenduma, liikudes väikeste sammude kaupa eesmärkide poole.

Aruta oma tulevikuvõimalusi ja -valikuid karjäärinõustajaga, kelle leiad veebilehelt ut.ee/noustamine/karjaarinoustamine.

Vt ka soovitusi veebilehel ut.ee/tu-noustamiskeskuse-soovitused-tohusaks-oppimiseks-eriolukorra-ajal.

Kadri Jurs

õppeosakonna nõustamiskeskuse karjäärinõustaja

Jaga artiklit