Esireas on pidulikult 2018. aasta OLE ROHKEM auhinnagala laureaadid.
FOTO: Martin Kraus

Aktiivsed tudengid panustavad ühiskonda ka pärast õpingute lõppu

Tudengid

Ülikooli üks suurimaid ressursse on tudengid. Kui ülikool peaks olema ühiskonna vaimne liider, nagu on öelnud TÜ eetikakeskuse juht Margit Sutrop, siis üliõpilase roll on tagada kultuuri, hariduse ja üldiselt ühiskondlike väärtuste hoidmine ja arendamine.

Väärtusi ei hoita ega arendata muidugi ainult õppimise kaudu, vaid ka mujal aktiivselt tegutsedes, ise käed külge pannes ja luues. Praktilisi võimalusi pakuvad selleks tihti just tudengiorganisatsioonid.

Tartus on tudengiorganisatsioone enam kui 60. Kuigi nende tegutsemisviisid on väga erinevad, ühendab neid kõiki suures plaanis tahe areneda ja selleks ka võimalusi luua. Oluline on seejuures, et ülikool, üliõpilased ja organisatsioonid märkaksid ja hindaksid üksteise saavutusi. Üks viis, kuidas muutused ja nende loojad arvukamale publikule nähtavaks teha, on nende tunnustamine Üliõpilaskonna Sihtasutuse eestveetaval üritusel „Ole rohkem“. Selle käigus antavate auhindadega tunnustatakse õppeaasta vältel silma paistnud tudengeid, tudengiorganisatsioone, tudengisõpru, koostööpartnereid ja algatusi.

Kui seni on auhindu jagatud kuues kategoorias, siis tänavu lisandus uue kategooriana aasta areneja. Selle tiitliga tunnustatakse organisatsiooni, kes on aasta jooksul üles näidanud märkimisväärset arengut ja taganud oma organisatsiooni jätkusuutlikkuse. Uus kategooria annab uutele ja väiksematele organisatsioonidele võimaluse konkureerida suurematega.

„Meie eesmärk on tuua Tartu Ülikooli ja ühiskonna jaoks esile kõiki aktiivseid tudengeid ja tudengiorganisatsioone. Samuti oleme soovinud, et tudengiorganisatsioonid tunnustaksid ise oma head koostööd nii ettevõtete kui ka ülikoolidega,“ ütleb Üliõpilaskonna Sihtasutuse tegevjuht Joanna Kurvits-

Kolme aasta jooksul on üritusel „Ole rohkem“ auhinnaga pärjatud paljusid mõjusaid tegusid ja inimesi. Näiteks oli 2019. aasta teo laureaat tudengitele mõeldud enesearengu- ja juhtimisprogramm DD Akadeemia, mis koostati eestikeelse kõrval ka ingliskeelsena. See aitas kaasata siinseid välisüliõpilasi ja eelmisel aastal võeti ingliskeelne programm kasutusele ka Riias. DD Akadeemia juht Toomas Tuul ütleb, et kuigi auhinna saab üks tudeng või organisatsioon, on tunnustusürituse eesmärk tuletada meelde, et kõik koos ollakse ühises suures võrgustikus. „Kõigil on oma tegemised, verstapostid ja sihtrühmad, aga suurem eesmärk on sama: pakkuda Tartu tudengitele rohkem ja paremaid arenguvõimalusi. Seega näitab nominatsioon organisatsiooni liikmetele, et ollakse õigel teel,“ sõnab Tuul.

Ka tänavu on aasta teo kandidaadiks esitatud tähelepanuväärseid algatusi. Laiapõhjalist meediakajastust leidis näiteks Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi korraldatud „Teadusmarss 2019“, millega avaldati toetust Eesti teadlastele ning rõhutati teaduse tähtsust tänapäeva ühiskonnas. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi algatatud kampaania „Elupäästev kingitus“ on aga näide ühe tudengiorganisatsiooni suurest, ka väljapoole ülikooli ulatuvast panusest meditsiinivaldkonda. Ettevõtmisest, mille eesmärk oli suurendada inimeste teadlikkust organidoonorlusest ja lükata ümber sellega kaasas käivaid eelarvamusi, kasvas välja üleriigiline haigekassa projekt, kuhu panustab nüüd mitu organisatsiooni.

Aasta tudeng 2019 Merilin Raudna-Kristoffersen usub aga, et tudengiorganisatsioonide roll ühiskonnas ei piirdu ainult nende tegevuse otsese mõju ja haardega. „Suurim väärtus on organisatsioonides olevad aktiivsed noored, kes näevad ühiskonna kitsaskohti ja on valmis nende parandamisse panustama ka pärast ülikooliaja lõppu,“ ütleb ta.

Needsamad aktiivsed noored on juba praegu omamoodi maailmaparandajad, olgu valdkonnaks keskkond või vaimne tervis. Ja kuigi sel aastal ei ole võimalik maailmaparandajaid silmast silma tunnustada, saab kõikide nominentidega tutvuda juba alatest 4. maist võrgustiku „Ole rohkem“ Facebooki lehel. Kõiki tänavusi laureaate võib aga virtuaalselt õnnitleda 27. mail, kui Facebookis toimub otseülekanne auhindade üleandmisest. Kohtumiseni virtuaalsel auhinnagalal!

Margit Kattai

Üliõpilaskonna Sihtasutuse vabatahtlik

Jaga artiklit