Doktoritööd

Doktoritööd

6. märtsil kell 10.15 kaitseb Kunter Tätte zooloogia ja ökoloogia erialal doktoritööd „Towards an integrated view of escape decisions in birds under variable levels of predation risk“ („Lindude põgenemiskäitumine erineva kisklusriskiga olukordades: terviklikum käsitlus“). Kaitsmine toimub Vanemuise 46–301. Juhendajad prof Raivo Mänd ja Anders Pape Møller (Lõuna-Pariisi Ülikool, Prantsusmaa; Pekingi Ülikool, Hiina), oponent dr Guy Beauchamp (Kanada).

6. märtsil kell 14.00 kaitseb Natalia Lobanovskaya arstiteaduse erialal doktoritööd „The role of PSA-NCAM in the survival of retinal ganglion cells“ („PSA-NCAMi roll võrkkesta ganglionirakkude elulemusele täiskasvanueas“). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhendaja prof Aleksandr Žarkovski, oponent dr Dan Lindholm (Helsingi Ülikool, Soome).

9. märtsil kell 11.00 kaitseb Liliia Oprysk õigusteaduse erialal doktoritööd „Reconciling the Material and Immaterial Dissemination Rights in the Light of the Developments under the EU Copyright Acquis“ („Ühtne lähenemisviis materiaalse ja immateriaalse levitamise õigustele Euroopa Liidu autoriõiguse arengu valguses“). Kaitsmine toimib Tallinnas Kaarli pst 3–101. Juhendajad prof Karin Sein, prof Aleksei Kelli, prof Raimundas Matulevičius ja prof Lucie Guibault (Dalhousie Ülikool, India), oponendid prof Brent Hugenholtz (Amsterdami Ülikool) ja Ole-Andreas Rognstad (Oslo Ülikool, Norra).

9. märtsil kell 19.15 kaitseb Tiina-Erika Friedenthal usuteaduste erialal doktoritööd „Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses“ („Quarrels and Disputes Regarding Theatrical Performances in Estonia and Livona at the End of 18th and Beginning of the 19th Century“). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dotsent Liina Lukas, oponent emeriitdotsent Thomas Salumets (Briti Columbia Ülikool).

11. märtsil kell 16.15 kaitseb Ragnar Saage arheoloogia erialal doktoritööd „Metallitööpaigad Eestis 7.–17. sajandini“. Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad Andres Tvauri, Jüri Peets (Tallinna Ülikool) ja Sebastian K. T. S. Wärmländer (Stockholmi Ülikool, Rootsi), oponent Thomas Birch (Århusi Ülikool, Taani).

23. märtsil kell 10.15 kaitseb Adriano Augusto informaatika erialal doktoritööd „Accurate and Efficient Discovery of Process Models from Event Logs“ („Täpne ja tõhus protsessimudelite automaatne koostamine sündmuslogidest“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18‒1020. Juhendajad prof Marlon Dumas ja prof Marcello La Rosa (Melbourne’i Ülikool, Austraalia), oponendid prof Benoit Depaire (Hasselti Ülikool, Belgia) ja prof Remco Dijkman (Eindhoveni Tehnikaülikool, Holland).

23. märtsil kell 16.15 kaitseb Kristina Koppel üldkeeleteaduse erialal doktoritööd „Näitelausete korpuspõhine automaattuvastus eesti keele õppesõnastikele“. Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dotsent Raili Pool ja Jelena Kallas (Eesti Keele Instituut), oponent prof Annekatrin Kaivapalu (Ida-Soome Ülikool).

30. märtsil kell 11.00 kaitseb Karin Naruskov haridusteaduse erialal doktoritööd „The Perception of Cyberbullying among Estonian Students According to Cyberbullying Types and Criteria“ („Küberkiusamise tajumine Eesti õpilaste seas küberkiusamise kriteeriumite ja liikide kontekstis“). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dots Piret Luik ja prof Ersilia Menesini (Firenze Ülikool, Itaalia), oponent prof Maritta Välimäki (Turu Ülikool, Soome).

2. aprillil kell 15 kaitseb Madis Rahu arstiteaduse erialal doktoritööd „Structure and blood supply of the postero-superior part of the shoulder joint capsule with implementation of surgical treatment after anterior traumatic dislocation“ („Õlaliigese kapsli tagumis-ülemise piirkonna struktuuri ja verevarustuse uurimistulemuste rakendamine õlaliigese eesmise traumaatilise nihestuse kirurgilises ravis“). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad dr Ivo Kolts, dr Kristo Kask (Põhja-Eesti Regionaalhaigla), dr Elle Põldoja ja prof Jüri Kartus (Göteborgi Ülikool, Rootsi), oponent prof Anne Agur (Toronto Ülikool, Kanada).

Jaga artiklit