Mille alusel määratakse tulemusstipendium ja kuidas ma stipendiumi määramisest teada saan?

Tudeng küsib

Tulemusstipendium määratakse paremusjärjestuse alusel. Selle koostamisel võetakse esmalt arvesse eelmise õpitud semestri kaalutud keskmine hinne.

Kui mitmel taotlejal on see võrdne, eelistatakse üliõpilast, kellel on kogu õppeaja kaalutud keskmine hinne parem. Üldjuhul määratakse tulemusstipendium nende kahe kriteeriumi alusel. Kui taotlejatel on neis kahes võrdsed tulemused, võetakse arvesse teisi näitajaid.

Eelisjärjekorras saab tulemusstipendiumi taotleja, kellel on kumulatiivselt õppekava täidetud suuremas mahus, ja seejärel taotleja, kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid õppetulemusi. Kui ka nende näitajate põhjal on tulemused võrdsed, võetakse arvesse oma erialal saavutatud silmapaistvaid tulemusi, erialastel võistlustel osalemise edukust või ühiskondlikku aktiivsust. Ühiskondliku tegevuse kirjelduse saab üliõpilane sisestada ÕIS-i.

Kui taotlejad ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval hindamisskaalal tulemusi saanud (s.t kõik ained on lõppenud arvestusega), paigutatakse nad pingeritta kogu õppeaja kaalutud keskmise hinde järgi. Peab arvestama sellega, et isegi kui õppetulemused on head, ei pruugi taotleja stipendiumi saada, kuna pingerida koostatakse kogu valdkonna sama õppeastme kõigi õppekavade üliõpilastest.

Tulemusstipendium määratakse kevadsemestril hiljemalt 15. märtsiks. Teade stipendiumi määramise kohta saadetakse üliõpilase e-posti aadressile ja ÕIS-i teadete postkasti. Neile, kellele stipendiumi ei määratud, saadetakse sellekohane teavitus 25. märtsil. Kui soovid teada saada oma kohta pingereas, pöördu valdkonna dekanaadi poole.

Lisateave tulemusstipendiumi taotlemise ja määramise kohta on veebilehel https://www.ut.ee/et/oppimine/tulemusstipendium.

Ene Küüner

õppeosakonna nõustamiskeskuse õppekorraldusnõustaja

Jaga artiklit