2019. aastal külastatud koolide kaart
ILLUSTRATSIOON: Liis Vahe

Riietumiskultuurist astrobioloogiani

Essee

Tartu Ülikool kinkis rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul Eesti õpilastele 105 eriilmelist loengut. TÜ teaduskooli eestvedamisel käisid ülikooli teadlased, õppejõud ja kraadiõppurid 2019. aastal oma uurimisteemat tutvustamas enam kui 80 koolis üle terve riigi.

Loengusarja eesmärk oli tuua Tartu Ülikooli teadus- ja õppetöö kooliõpilastele lähemale, levitada teaduslikku maailmapilti ning tutvustada ülikooli tegemisi laiemalt.

Suur rõõm on tõdeda, et loengusarjaga jõuti aasta jooksul paljudesse Eesti nurkadesse Narvast Kuressaareni ja Haabneemest Valgani. Rahvusülikooli juubeliaasta kestel sai ülikooli loengusarjast osa ligi 6400 õpilast. Sellist kogu Eestit hõlmavat projekti pole ülikooli ajaloos varem korraldatud: teaduskool on üldhariduskoolidele loenguid pakkunud ka varem, kuid tavaliselt ei jõua need maakonnakeskustest kaugemale.

Võimalusest inspireerivate ettekannetega igapäevaõpet rikastada haarasid kinni nii suured linna- kui ka pisikesed maakoolid. Sobiva tasuta loengu võisid nad valida ülikooli kõikide valdkondade hulgast.

Mitmekesised teemad

Teemadering oli väga mitmekülgne, ulatudes riietumiskultuurist ja kõnekunstist robootika ning kosmoselendudeni. Koolide suur huvi loengusarja vastu tegi korraldajatel südame soojaks ja pani silma särama. Nii juhtuski, et mõnes koolis käidi aasta jooksul lausa mitu korda.

Ülikooli lektorid pidasid eri pikkusega loenguid kõigi kooliastmete õpilastele. Uute teadmiste võrra said rikkamaks nii väikesed kui ka suured koolijütsid – kõige nooremad kuulajad olid 2. klassi õpilased, kuid ettekannetest said osa ka täiskasvanud õppijad. Külas käidi nii Tartu kui ka Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis, lisaks peeti Kuressaares kaks loengut Tartu Ülikooli vilistlastele.

Publiku suurus kõikus üsna palju. Kõige rohkem kuulajaid oli Karl Kruusamäe robotiteemalisel ettekandel, mida kuulas Rakvere Gümnaasiumis ligi 300 kooliõpilast.

Õpilased võtsid oma ala tippude peetud loengud soojalt vastu. Paljud tunnistasid hiljem, et vahelduseks oli tore väljaspool koolitunde oma silmaringi avardada, kaasa mõelda ning ülikooli parimate õppejõudude ja teaduritega aktuaalseid teemasid arutada.

Kokku andis aasta jooksul loenguid 40 spetsialisti ülikooli eri valdkondadest. Teiste hulgas külastasid koole tervisedenduse dotsent Kersti Pärna, suulise keele teadur Andriela Rääbis, geoloogia vanemteadur Oive Tinn, masinnägemise professor Gholamreza Anbarjafari ning Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi üliõpilased Koit Kõrgnurm, Mirjam Kärmas, Anella Salmistu, Käbi-Riin Ojasoo, Sirelin Sillamaa ja Iris Epp Sildnik.

Eriti suurt huvi tundsid koolid just geoloogia- ja geneetikateemade vastu. Kõige sagedamini tellitud loengud olid Oive Tinni „Pildikesi surnud planeedilt: väljasuremised Maa ajaloos“, Anne-Mai Ilumäe „Geenidest ja keeltest Eesti (esi)ajaloo tõlgendamisel“, Päärn Paiste „Astrobioloogia ehk Kas Marsil on rohelisi mehikesi?“ ning Martin Liira „Arktika – värav kliimamuutuste uurimiseks!“.

Positiivne ettevõtmine

Geoloogia teadur Päärn Paiste märkis, et üldmulje kogu ettevõtmisest on hea. Paiste külastas loengusarja vältel üheksat kooli, kus ta andis kümme loengut.

„Rahvusülikooli juubeliaasta loengusarja suurim pluss on see, et nii said loengupidajaid külla kutsuda ka need koolid, kellel muidu pole võimalust loenguid tellida või kes pole seda siiani teinud – eriti just väiksemad koolid. Neis oli ka vastuvõtt kõige soojem, sest neile ei satu just väga tihti Tartu Ülikooli inimesi loengut pidama,“ sõnas Paiste.

Projekti algne eesmärk oli kinkida rahvusülikooli sünnipäeval õpilastele 100 loengut: 50 loengut kevadsemestril ja 50 sügissemestril. See plaan sai täidetud ja isegi ületatud, sest detsembri alguses toimus Saverna Põhikoolis sarja viimane, 105. loeng.

Loodetavasti leidis iga osaleja enda jaoks midagi, olgu selleks siis uued teadmised ja kogemused, äratundmisrõõm või koguni karjäärivalik.

Loengute populaarsus, koolide suur huvi ning koostöötahe annab järgmisel aastal oma 55. sünnipäeva tähistavale teaduskoolile motivatsiooni ja põhjust loengusarjaga ka tuleval aastal jätkata.

Koolidele pakutavad Tartu Ülikooli loengud on koondatud teaduskooli veebilehele ning neid korraldatakse individuaalsete kokkulepete alusel. Tellimishuvi korral tasub ühendust võtta teaduskooli õpilastegevuse peaspetsialisti Terje Kapiga (737 5889, terje.kapp [at] ut.ee).

Kohtumiseni juba uutes loengutes!

Liis Vahe

TÜ teaduskooli kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist

Jaga artiklit