Mida uut on õppekorralduses 2019/2020. õppeaastal?

Tudeng küsib

Uus õppeaasta toob õppekorralduses mõningaid muudatusi. Suurim muudatus puudutab luba õppida akadeemilise puhkuse ajal.

Akadeemilisele puhkusele minnes peab üliõpilane otsustama, kas ta soovib puhkuse ajal õppetöös osaleda. Kui soovib, tuleb akadeemilise puhkuse avaldusele kirja panna ained, mille läbimist ta kavatseb jätkata. Sel juhul jäävad kehtima kohustused, mille üliõpilane ainele registreerumisel on võtnud, näiteks peab ta tegema eksami.

Luba akadeemilise puhkuse ajal õppida muudab ka seda, kuidas arvestatakse õppekulude hüvitamist – üliõpilasel tekib võimalus täitmata õppemahtu akadeemilise puhkuse ajal vähendada või võlgnevused likvideerida.

Alates uuest õppeaastast võivad magistri- ja doktoriõppe üliõpilased omal soovil akadeemilisele puhkusele minna juba esimesel semestril.

Eksternina õppijale on seatud ainepunktide piirang. Muudatuse kohaselt on eksternil lubatud võtta õppeaastas kuni 30 EAP mahus aineid.

Uus on ka see, et täiskoormusega eestikeelse õppekava alusel õppides on võimalik taotleda õppekulude hüvitamise vabastust semestri eest, mil oldi tervislikel põhjustel üle 40 päeva akadeemilisel puhkusel. Vabastuse saamiseks peab üliõpilane esitama põhjendatud avalduse õppeprodekaanile, kes otsustab, kas akadeemilisel puhkusel olemine takistas ainepunktide kogumist. Vabastus võib olla ka osaline.

Juhime tähelepanu sellele, et tervislikel põhjustel saab akadeemilisele puhkusele minna vaid siis, kui on esitatud arstitõend tegeliku terviseprobleemi kohta. Eesti Perearstide Selts on palunud mitte pöörduda perearstide poole sooviga saada formaalne tõend.

Uuest õppeaastast ei väljastata enam Eesti üliõpilaspileteid, kuid üliõpilased, kellele see on varem väljastatud, saavad seda endiselt dekanaadis pikendada. Üliõpilase staatust tõendab ka edaspidi rahvusvaheline üliõpilaspilet ehk ISIC-kaart. Lisateavet ISIC-kaardi kohta leiab aadressilt isic.ee.

Edukat alanud õppeaastat!

Ene Küüner

õppeosakonna nõustamiskeskuse õppekorraldusnõustaja

Jaga artiklit