Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser
FOTO: Jüri Luht

Teadmishimulist õppeaastat!

Rektoraat

Tervitan suure rõõmuga kõiki meie üliõpilasi, kellest saavad peagi suunanäitajad sel rahvusülikooli uuel akadeemilisel sajandil. Kutsun kogu ülikooliperet üles hoidma, toetama ja innustama meie noori pereliikmeid, et nendest saaksid uued teaduse kandjad, uued ühiskonna teenijad.

Kanname endiselt vastutust Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtete püsimiseks vajaliku haritlaskonna kasvatamise ning eesti keele ja kultuuri kestlikkuse eest. Seega on ajaraiskamine vaielda selle üle, millist teadust tuleks Eestis rahastada ja kas kaalukeel peaks kalduma alus- või rakendusteaduste poole.

Riik on ise äsja suurepäraselt sõnastanud Eesti pikaajalised eesmärgid strateegia «Eesti 2035» lähtedokumentides ja ülikoolide roll on ühiskonna teenijatena toetada kõikehõlmavalt nende eesmärkide täitmist nii alus- kui ka rakendusteadusega. Tartu Ülikooli vastutus on eriti ilmne, kuna ainsa laiapõhjalise ülikoolina on meil olemas teaduspõhine pädevus iga eluvaldkonna probleemidele tervikliku lahenduse otsimiseks.

Meie ees seisvad mitmetahulised probleemid nõuavad järjest enam eri teadusvaldkondade koostööd. Tuleviku ühiskonnas ei saa tehnikateadused või IT-haridus toimida sotsiaal- ja humanitaarteadlaste teadmust kasutamata. Seega on teaduse arengu ainus eeldus ressursside lisamine, mitte olemasolevate ressursside ümberjagamine. Räägin siinjuures teadlikult ressurssidest, mitte üksnes rahast.

Me kuuleme enda ümber aina enam üleskutseid mitte raisata meie maavarasid, mitte visata ära toitu, hoida kokku energiat. Mina esitan üleskutse mitte kulutada ära meie vaimse vara kandjaid. Teadlasi nörritades on keeruline nende üleskutsete aluseks olevaid probleeme ära lahendada.

Alustame rahvusülikooli uut sajandit ülikooli järgmise viie aasta arengukavaga, mis hakkab kehtima 2020. aastal. Algav akadeemiline aasta toob kaasa ka valdkondade dekaanide valimise ja kauaoodatud Delta keskuse avamise. Soovin kogu ülikooliperele ja kõigile tartlastele teadmishimulist uut õppeaastat!

Toomas Asser

Tartu Ülikooli rektor

Jaga artiklit