Doktoritööd

Doktoritööd

16. aprillil kell 14.15 kaitseb Elena Voronina uurali keelte erialal doktoritööd «Ихтионимы в марийском языке (историко-этимологический анализ)» («Ihtüonüümid mari keeles (ajaloolis-etümoloogiline analüüs)»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18–204. Juhendajad dr Tõnu Seilenthal ja Oleg Sergejev (mari keele, kirjanduse ja ajaloo instituut), oponent Elvira Pekšeeva (mari keele, kirjanduse ja ajaloo instituut).

18. aprillil kell 15 kaitseb Hedi Hunt arstiteaduse erialal doktoritööd «Precision Targeting of Intraperitoneal Tumors with Peptide-Guided Nanocarriers» («Intraperitoneaalsete kasvajate sihtmärgistatud ravi, kasutades peptiididega suunatud nano­osakesi»). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhendaja prof Tambet Teesalu, oponent prof Pirjo Laakkonen (Helsingi Ülikool, Soome).

26. aprillil kell 10.15 kaitseb Irene Teinemaa informaatika erialal doktoritööd «Predictive and Prescriptive Monitoring of Business Process Outcomes» («Äriprotsessi tulemuste ennustatav ja korralduslik seire»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–404. Juhendajad prof Marlon Dumas ja dots Fabrizio Maggi, oponendid prof Donato Malerba (Bari Ülikool, Itaalia) ja prof Myra Spiliopoulou (Magde­burgi Otto von Guericke Ülikool, Saksamaa).

Jaga artiklit