Kuidas toimub karjäärinõustamine Tartu Ülikoolis?

Tudeng küsib

Karjäärinõustamise eesmärk on toetada üliõpilast tema valikutes. Karjäärinõustamine on alati kliendikeskne – erapooletu, konfidentsiaalne, usalduslik, terviklik, asja- ja ajakohane.

Karjäärinõustaja lähtub iga tudengi vajadustest, soovidest ja võimalustest ega suuna teda tegema valikuid. Karjäärinõustaja peamine huvi on üliõpilase heaolu ning ta austab tema õigust teha ise teadlikke ja vastutustundlikke otsuseid. Nõustaja on abiks teemade arutamisel ja lahtimõtestamisel, toetades tudengit enese ja oma võimaluste mõistmisel ning järgmiste sammude tegemisel.

Tartu Ülikooli karjäärinõustajad toetavad üliõpilasi:

  • iseenda tundmaõppimisel − teadmiste, võimete, oskuste, huvide, väärtuste, vajaduste ja iseloomuomaduste analüüsimisel;
  • olukorra hindamisel – edasiõppimis-, praktika- ja töövõimaluste arutamisel;
  • otsuste tegemisel – eriala valikul ja spetsialiseerumisel, sh eriala ebasobivuse kahtluse korral;
  • tööelu planeerimisel – arutelul selle üle, kuidas tööd otsida, töökohale kandideerida, doku­mente vormistada, tööintervjuuks valmistuda;
  • ümberotsustamisel – olukordades, kui on vaja analüüsida valiku­võimalusi.

Kui sul on küsimusi või mõtteid oma valikute ja õpingute asjus, siis pöördu julgesti Tartu Ülikooli nõustamiskeskusesse raamatukogu kolmandal korrusel.

 

Kristel Lään-Saarik

õppeosakonna nõustamiskeskuse juhataja

Jaga artiklit