Kolledžid on tähtsad

Rektoraat

Läinud aasta detsembris, kui ülikooli senat ei andnud nõusolekut sõlmida riigiga haldusleping, tõusid tähelepanu keskpunkti piirkondlikud kolledžid. Nimelt juhtis senat muu hulgas tähelepanuasjaolule, et regionaalarengu toetamine õppe- ja teadustegevuseks eraldatud vahenditest ei ole kestlik.

Ülikooli rektoraat tegi 12. veebruaril väljasõiduistungi Narva kolledžisse, et avaldada toetust kolledži tegevusele piirilinnas ja otsida ühiselt võimalusi kolledži arengusuundade uuendamiseks.

Narva visiit süvendas veelgi meie veendumust, et kolledž ei ole tähtis mitte ainult kohalikele noortele haridusvõimaluste pakkujana, vaid ka piirkonna arengu eestvedajana. Samuti on kolledžil potentsiaali oma tegevusvaldkondi laiendada, kuid siingi vajab ülikool riigilt rohkem rahalist abi.

Kolledž saab areneda vaid siis, kui on olemas inimesed, kes on valmis oma väärtuslikke erialateadmisi noortele edasi andma. Need peavad olema väga head õppejõud, kes juurduksid Narvas ja oleksid piirilinnas töötamisega rahul ka aasta-kahe-kolme pärast. Nende leidmiseks on peale innustava töökeskkonna paratamatult oluline ka motiveeriv palk, mis julgustaks neid oma senist elu muutma ja Narva kolima.

Üks Narva kolledži edasitegutsemise garant on Sisekaitseakadeemiaga ühine uus õppe- ja majutushoone, mille ehitus algab peagi. Kolledžil on kahtlemata tähtis roll selles, et kohalikud noored jätkaksid gümnaasiumi järel õpinguid ja jääksid Eestisse. Peame aga mõtlema, kuidas praeguseid piire avardada, et Narva tuleks järjest enam noori ka väljastpoolt Ida-Virumaad. Siinjuures pole piiriks vaid Eesti, vaid peame mõtlema ja tegutsema rahvusvaheliselt.

Juba praegu on Narva kolledž välistudengite jaoks ligitõmbav koht, kus õppida vene keelt (rahvusvahelises suvekoolis) või kuhu tulla eesti keelt õppima ja eriala omandama. Ülikoolide võrgustikust U4, millega Tartu Ülikool läinud aastal liitus, on juba küsitud, milliseid võimalusi Narva pakuks. See kinnitab taas, et oma geopoliitilise asukoha tõttu on Narva ja seal asuv kolledž tähtsad ka muu maailma jaoks. Seda potentsiaali ei saa ülikool arendada üksi, vaid tihedas koostöös riigiga.

Toomas Asser

Tartu Ülikooli rektor

Jaga artiklit