TÜ teadlased Instagramis 7

Teadus

Tartu Ülikooli teadlased on alates 2016. aasta aprillist jaganud Instagramis pilte enda ja oma üliõpilaste või töörühmade põnevatest tegemistest. UT omakorda tutvustab nende piltide kaudu meie toredaid teadlasi.

See foto on tehtud viis aastat tagasi Argentinas. Tol ajal oli praegune makroökoloogia teadur Riin Tamme veel ülikoolis doktorant ja tegi Lõuna-Ameerikas välitöid, et uurida, kuidas maailma parasvöötme rohumaadel nii palju taimi koos kasvab.

Seesama Argentina rohumaa hoiab liigirikkuse rekordit: ühelt ruutmeetrilt võib seal leida 89 soontaimeliiki.

«Kogusime nendel välitöödel liigirikkuse, taimetunnuste ja mullatingimuste andmeid väikestes 10 × 10 cm suurustes ruudukestes, kus rohumaade taimeliigid omavahel enim kokku puutuvad,» selgitas Tamme.

Samasuguseid välitöid on Tartu Ülikooli teadlased aastate jooksul teinud nii Eesti kui ka Austraalia, Hispaania, Islandi, Kanada, Maroko ja Mongoolia rohumaadel.

Riin Tamme töötab Tartu Ülikooli botaanika osakonnas makroökoloogia teadurina ja uurib taimede globaalseid mustreid. Oma teadustöös kasutab ta andmeid, mis on pärit suurtest andmebaasidest, koostöövõrgustikest või maailma eri paigus tehtud välitöödelt. Suurtes andmekogumites püüab ta leida sarnasusi, mis parandaksid meie arusaamist loodusest.

«Instagramis kajastan eelkõige makroökoloogia töörühma tegemisi, aga ka muid botaanika osakonnaga seotud pilte. Selles keskkonnas on võimalik näidata huvitavaid ja naljakaid seiku, mis käivad teadlase igapäevaelu juurde, aga mis teadusartiklitesse iialgi ei jõua,» rääkis Tamme.

Jälgi TÜ teadlaste tegemisi Instagramis: www.instagram.com/unitartuscience

 

Jaga artiklit

Märksõnad

instagram, teadus