Kaitsmised

Doktoritööd

7. veebruaril kell 10.15 kaitseb Kairi Kiige zooloogia erialal doktoritööd «Reproduction and Behaviour of the Endangered European Mink (Mustela Lutreola) in Captivity» («Ohustatud Euroopa naaritsa (Mustela lutreola) sigimine ja käitumine tehiskeskkonnas»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendajad direktor Tiit Maran (Tallinna loomaaed) ja prof Toomas Tammaru, oponent dots María Díez León (Londoni ülikool, Inglismaa).

7. veebruaril kell 14.15 kaitseb Ivan Kuprijanovi hüdrobioloogia erialal doktoritööd «Habitat Use and Trophic Interactions of Native and Invasive Predatory Macroinvertebrates in the Northern Baltic Sea» («Kohaline ja invasiivsete röövtoiduliste suurselgrootute elupaigakasutus ja toitumissuhted Läänemere põhjaosas»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendajad juhtivteadur Jonne Kotta ja vanemteadur Kristjan Herkül, oponent juhtivteadur Sergej Olenin (Klaipeda ülikool, Leedu).

12. veebruaril kell 10.15 kaitseb Triin Kangur materjaliteaduste erialal doktoritööd «Preparation and Functional Properties of Stochastic Microstructured Sol-Gel Silica Materials» («Mikrostruktuursete ränioksiidsete sool-geel materjalide arendamine ja funktsionaalsete omaduste hindamine»). Kaitsmine toimub Physicumi auditooriumis B103. Juhendajad dr Martin Järvekülg, dr Valter Kiisk ja dr Ants Lõhmus, oponendid dr Jānis Ločs (Riia tehnikaülikool, Läti) ja prof Urve Kallavus (Tallinna tehnikaülikool).

14. veebruaril kell 10.15 kaitseb Hendrik Meister zooloogia erialal doktoritööd «Evolutionary Ecology of Insect Growth: from Geographic Patterns to Biochemical trade-offs» («Putukavastse kasvukiiruse evolutsiooniline ökoloogia: geograafilistest erinevustest biokeemiliste lõivsuheteni»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendaja prof Toomas Tammaru, oponent dots Sarah E. Diamond (Case Western Reserve’i ülikool, USA).

15. veebruaril kell 11 kaitseb Tarmo Puolokainen majanduse erialal doktoritööd «Riigiasutuse soorituse hindamine ebakindla nõudluse tingimustes Eesti, Soome ja Rootsi päästeteenuste näitel». Kaitsmine toimub J. Liivi 4-124. Juhendajad emeriitprof Janno Reiljan, prof Peter Friedrich ja prof Christopher J. O’Donnell (Queenslandi ülikool, Austraalia), oponendid prof Geert Bouckaert (Leuveni katoliiklik ülikool, Belgia) ja teadur Ants-Hannes Viira (Eesti maaülikool).

19. veebruaril kell 12.15 kaitseb Siim Sorokin folkloristika erialal doktoritööd «Charakter Engagement and Digital Community Practice: A Multidisciplinary Study of Breaking Bad» («Karakteritega suhestumine ja digikogukondlik praktika: «Halvale teele» multidistsiplinaarne uurimus»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Marina Grišakova ja prof Ülo Valk, oponent Marco Carraciolo (Genti ülikool, Belgia).

Jaga artiklit