Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval bio- ja siirdemeditsiini instituudi farmakoloogia osakonna laborant Ulla Peterson ja 65. sünnipäeval farmakoloogia osakonna õppekorralduse spetsialist Hiie Sarv.

TÜ aumärgiga tunnustati 65. sünnipäeval kinnisvaraosakonna riigihangete talituse juristi Anu Lõhmust.

TÜ tänukirja pälvisid 80. sünnipäeval füüsika instituudi endine teadur Jaan Salm ja 65. sünnipäeval raamatukogu infosüsteemide osakonna digikogude analüütik Heiki Epner.

Arstiteaduskonna tunnustused

Arstiteaduskonna 385. aastapäeva raames toimunud tavapärasel dekaani vastuvõtul kuulutati välja arstiteaduskonna medali saajad, autasustati teaduskonverentsi parimaid ning anti välja mitu stipendiumit.

Sel aastal pälvivad arstiteaduskonna medali lastegastroenteroloogia dotsent ja arstiteaduse ingliskeelse bakalaureuse- ja magistriõppe programmijuht Oivi Uibo pühendunud töö eest ingliskeelse arstiõppe programmi arendamisel ning gastroentroloogia dotsent Riina Salupere tunnustuseks järjepideva töö eest arstide pädevushindamise komisjoni juhtimisel.

Teaduskonverentsi parimate auhinnad anti välja kuues kategoorias. Kategoorias «Parim doktorantide suuline ettekanne» pälvis auhinna Kristian Semjonov ettekande «Melt-electrospinning: a Novel Method for Formulating and Improving the Solubility of Poorly Water-Soluble Drugs» eest. Kaasautorid olid Andres Lust, Gunnar Tasa, Ivo Laidmäe, Sirkka-Liisa Maunu, Enn Lust, Karin Kogermann, Jyrki Heinämäki.

Kategoorias «Parim üliõpilaste suuline ettekanne» pälvis auhinna Joonas Tuutma  ettekande «ST-elevatsiooniga müokardiinfarktiga patsientide ajalised viivitused Tartu ülikooli kliinikumis aastal 2016» eest. Kaasautorid olid Olga Kiss, Gudrun Veldre, Jaan Eha.

Kategoorias «Parim teadurite, õppejõudude suuline ettekanne» pälvis auhinna Kalev Nõupuu ettekande «Varajase staadiumi võrkkestamuutused noortel Stargardti tõve haigetel» eest. Kaasautorid olid Winston Lee, Maris Oll, Tobias Duncker, Tomas Burke, Jana Zernant, Srilaxmi Bearelly, Stephen H. Tsang, Janet R. Sparrow, Rando Allikmets.

Kategoorias «Parim doktorantide stendiettekanne» pälvis auhinna Sander Pajusalu vaatmiku »BZRAP1 (RIM-BP1) mutatsioonid põhjustavad seni kirjeldamata autosoomretsessiivset düstooniat» eest. Kaasautorid olid Niccolo E. Mencacci, Burcu Atasu, Reet Rein, Sanna Puusepp, Karit Reinson, Tiiu Tomberg, Sarah Wiethoff, Apostolos Papandreou, Thomas T. Warner, Bettina Balint, Kailash P. Bhatia, Thomas Gasser, Javier Simon-Sanchez, Manju A. Kurian, Claudio Acuna, Meltem Pak, Ebba Lohmann, Nicholas Wood, Katrin Õunap.

Kategoorias «Parim üliõpilase stendiettekanne» pälvis auhinna Marge Vaikjärv vaatmiku «Arstiteaduse põhiõpe Tartu ülikoolis: õppekava tugevused ja nõrkused ning õppekava muudatuste elluviimist mõjutavad tegurid õppejõudude vaatenurgast» eest.

Kategoorias „Parim teadurite, õppejõudude stendiettekanne“ pälvis auhinna Anne-Grete Märtson vaatmiku «Intravenoosselt antibiootikumravilt üleminek suukaudsele antibiootikumravile – vaatlusuuring ja juhendi väljatöötamine Tartu ülikooli kliinikumis» eest. Kaasautorid olid Kadi Parve, Vivika Adamson, Piret Mitt.

Arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsi teadustööde hindamise žürii moodustasid meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaan, professor Külli Kingo (esimees), meditsiiniteaduste valdkonna arendusprodekaan, dotsent Jarek Mäestu, teadur Kristi Huik, dotsent Jana Jaal, dotsent Karin Kogermann, dotsent Marje Oona, emeriitprofessor Agu Tamm, dotsent Ülle Voog-Oras ja nooremteadur Taavi Vanaveski.

TÜ kliinikumi teadustöö preemia parima kliinilise suunitlusega teadustöö eest pälvis Katrin Sak suulise ettekande «Flavonoid hesperetiin inhibeerib taksaanide tsütotoksilist toimet inimese eesnäärmevähirakkudes PPC-1» eest. Kaasautorid olid Helen Lust, Marju Kase, Marika Saar, Jana Jaal.

Välja anti ka kolm TÜ sihtasutuse stipendiumit. Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendiumi sai Hanna Kadri Metsvaht. Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendiumi pälvis Silva Kasela. Linda Martis-Jaansoni stipendiumi sai Maris Pagel.

Samuti autasustasid vastuvõtul tudengid parimaid prekliinilisi õppejõude. Arstiteaduse tudengid valisid parimaks õppejõuks Retlav Roosipuu. Hambaarstiteaduse tudengid esitasid parimaks õppejõuks Kadri-Ann Lehise. Farmaatsia tudengid valisid parimaks õppejõuks Urve Paaveri.

Jaga artiklit