Arstitudeng Anett Riismaa
FOTO: Erakogu

Ka tudengid peaksid tervislikkust hindama

Kolumn

Ole Rohkem Tartu tudengi­organisatsioo­nide koostöövõrgustik on kahtlemata valinud endale auahne eesmärgi: et Tartu oleks maailma kõige arendavam koht tudengitele. Mõni võib isegi leida, et liiga väljakutsuva.

Samas, millal veel suurelt unistada ja lennukaid eesmärke seada kui mitte tudengipõlves. Oluline tegur, milleta vähemalt siinkirjutaja soovitud keskkonda ette ei kujuta ja mis on samuti üks Ole Rohkem neljast põhi­väärtusest, on tervislik elustiil.

Kuigi Tartu tudengkond on võrdlemisi eripalgeline, võib üpris kindel olla, et täiskasvanuea alguses tehtud valikud ja kujunenud harjumused mõjutavad meid kõiki edaspidises elus.

Mõju ulatus on kahtlemata erinev, ent teades lisaks, et Eesti sotsiaal­uuringu andmetel pidas 2015. aastal oma tervist heaks või väga heaks kõigest 54,3% vähemalt 16-aastastest Eesti elanikest ja et väga suur osa terviseküsimustest on seotud elustiiliga, on oluline neid valikuid ja harjumusi varakult teadlikult kujundada.

Pidades Tartu tudengiühenduste koostöö­võrgustikku heaks lähtealuseks, mille kaudu tervise kui keeruka heaoluseisundi osas teadlikkust tõsta, lõime nelja arstitudengi koostöös ja hulga teiste ettevõtlike asjatundjate toetusel võrgustiku jaoks tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeli. See on kogumik, millest ühendustes juhinduda ja innustust saada, et pakkuda oma liikmetele tervist hoidvat ja elustiili parandavat keskkonda.

Tervisliku tudengi­organisatsiooni mudel koosneb hetkel viiest valdkonnast: alkohol, tubakas ja narkootikumid; toitumine ja kehaline aktiivsus; vaimne tervis; võrdne kohtlemine ja seksuaalne ahistamine. Kui kahe esimese valdkonna roll on tervise seisukohast ilmselt lihtsamini hoomatav, siis järjest enam rõhutatakse avalikkuses ka vaimse tervise olulisust.

Tudengi­organisatsiooni tegevustesse panustamine annab noorele kahtlemata väärtusliku kogemuse, samas võib sellega kaasneda rohkelt stressi ja liigset tundelisust, mida saaks vältida teadlikku ettevõttekultuuri arendades. Arvestades teemade tähtsust ja eesmärgiga rõhutada terviseseoseid, pidasime vajalikuks eraldi peatükke võrdsest kohtlemisest ja seksuaalsest ahistamisest.

Kahtlemata pelgalt mudeli loomisega Tartu linna tudengitele maailma kõige arendavamaks keskkonnaks ei muuda, aga oluline samm teel ühise suure eesmärgini on sellega astutud. Loodame mudeliga julgustada organisatsioone arenema, rohkem läbi mõtestama oma tegevuse mõju liikmete tervisekäitumisele ja olema seeläbi eeskujuks nii teistele tudengitele kui ühiskonnas laiemalt.

Töötame edasi selle nimel, et tervisliku tudengiorganisatsiooni tiitlist saaks kvaliteedimärk, mille järgi tunda ära ühendused, mis pööravad tähelepanu oma töökultuurile ja seeläbi suunavad oma liikmeid tegema tervislikumaid valikuid ka hilisemas elus.

Anett Riismaa

Arstiteaduskonna 6. aasta tudeng

Jaga artiklit