Stipendiumid

Stipendiumid

TÜ sihtasutuse stipendiumid septembris 2017

Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – 1 stipendium 500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017.

Peeter Põllu stipendium – 1 stipendium 1920 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avaõiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased (alates kaheksandast õppesemestrist lõimitud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud pedagoogikaalases arendustegevuses. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017.

Flory ja Erich Kalve stipendium – 1 stipendium 1500 eurot. Stipendiumile saavad taotlusi esitada majandusteaduskonna kõigi õppetasemete edukad üliõpilased ning noorteadurid. Võrdsete kandidaatide puhul on eeliseks kuulumine EÜS Põhjalasse. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017.

August Parise stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad taotlusi esitada loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia eriala edukad magistritaseme üliõpilased, kelle õppe- või teadustöö on seotud keskkonnakeemiaga. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017.

Gerda Spohri stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad taotlusi esitada TÜ füüsika eriala magistrandid ja doktorandid, kelle õppe- või teadustöö on seotud keskkonnakaitsega. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017.

Cleveron AS-i stipendium – 2 stipendiumit à 2000. Stipendiumile saavad kandideerida arvutitehnika bakalaureuseõppekava üliõpilased ning robootika ja arvutiteaduse ingliskeelse magistriõppekava üliõpilased, kes teevad oma praktikad Cleveron AS-is ja peale kraadi omandamist Tartu ülikoolis asuvad vastastikusel kokkuleppel tööle Cleveron AS-is või ettevõtte tütarettevõtetes. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2017 Tartu ülikooli sihtasutusele.

Täpsem teave ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn).

Rotalia Foundation (USA) stipendiumi saab 26 Tartu Ülikooli tudengit

Eraannetustel põhinev Rotalia Foundation (USA, Seattle) annab reedel, 8. septembril 2017 Tartus üle 2017/2018. õppeaasta stipendiumid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilastele. Tartu ülikoolist tunnistati stipendiumi a’ 2000€ vääriliseks 26 üliõpilast.

Johanne Ahun

Triinu Avans

Kari Kaik

Madli Kaljula

Kristo Kaukver

Daisy Kudre

Grete-Lilijane Küppas

Markus Laars

Gutnar Leede

Ermo Leuska

Verner Läll

Maarika Markus

Inga Mäemets

Janne Pranstibel

Kerttu Maria Peensoo

Helen Maria Raadik

Endrik Raun

Mari Ojakivi

Sirelin Sillamaa

Reedik Sõber

Marko Zanev

Heleri Tamme

Mai-Brit Tänava

Trine Uusen

Erandina on rahastanud igal aastal kahe omanimelise stipendiumiga Bruno ja Helge Laan Tallinna Nõmme Gümnaasiumi lõpetanuid, kelle valik edasiõppimiseks on üks Eesti avalik õiguslikest ülikoolidest. Sel aastal osutus ühe gümnasisti – Janne Pranstibeli - valik Tartu ülikooli arstiteaduse õppekavale.

Stipendiaadid valiti konkursi korras välja nende üliõpilaste seast, kes k.a aprillikuu seisuga olid päevase õppevormi 2. aasta  bakalaureuse-, integreeritud õppe eelviimase aasta või magistriõppe 1. aasta üliõpilased ning kes esitasid fondi stipendiumikonkursile vormikohase sooviavalduse 3. maiks 2017.

Stipendiumid antakse üle pidulikul aktusel reedel 8. septembril 2017 kell 17 Tartus Rotalia majas (Tähe tn 3).

Üldse saavad selleks õppeaastaks avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, EMÜ, TLÜ, EMTA ja EKA) üliõpilased fondist kokku 50 stipendiumi kogusummas 100 tuhat eurot, mis on üks suuremaid eraannetusi Eesti üliõpilastele. Viimasel viiel aastal on see summa kokku olnud pool miljonit eurot.

Edu õpingutes stipendiaatidele ja tänu nende soovitajatele/juhendajatele!

On tänuväärne, kui fondi tegevust ka kõrgkoolid ja asjaosalised stipendiaadid ise aeg-ajalt teadvustaksid ning hindaksid paljude eraannetajate mõistvust, lahkust ning pingutusi Eesti üliõpilaste heaks.

Täiendavalt fondist ja rahastajatest:

Rotalia veebilehelt  http://www.rotalia.ee/et/fondid/foundation.html

e-post:  sirje.mark [at] ut.ee  

tel 507 3729  

 

 

Jaga artiklit