Õnnitleme

Õnnitlused

95
Jüri Jegorov, sotsiaalteaduste valdkonna emeriitdotsent – 24. mai

75
Maia Rõigas, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsent – 12. mai
Agu Saar, konsultant – 15. mai
Tiia Puusepp, raamatukogu juhataja – 17. mai

70
Helmut Seepter, üldkirurgia assistent – 15. mai
Niina Aasmäe, soome-ugri keelte foneetika teadur – 16. mai

65
Kersti Jalas, varahoidja – 7. mai
Oleg Doronin, autojuht-asjaajaja – 14. mai
Kõu Timpmann, biofüüsika vanemteadur – 28. mai

60
Loris Baer, köitja – 5. mai
Heli Špilev, ihtüoloog – 24. mai

55
Marika Masso, üldbioloogia assistent – 14. mai
Valeri Nuust, ajakirjanduse lektor – 15. mai
Heiki-Jaan Kaalep, keeletehnoloogia vanemteadur – 19. mai
Ingrid Kalev, molekulaargeneetika vanemassistent – 20. mai

50
Tuuli Metsvaht, infektsioonihaiguste farmakoteraapia vanemteadur, lasteanestesioloogia ja intensiivravi dotsent – 11. mai
Eero Uustalu, spetsialist – 11. mai
Lilia Lanemann, vanemraamatupidaja – 28. mai

45
Kristina Mullamaa, inglise ja rootsi keele lektor, skandinavistika osakonna juhataja – 11. mai
Juha-Matti Aronen, soome keele ja kultuuri assistent – 12. mai
Svea Pärsimägi, raamatukoguhoidja – 13. mai
Valdis Laan, algebra professor – 16. mai
Ivar Koppel, süsteemide administraator, teadusarvutuste keskuse juhataja – 19. mai
Martin Kärner, arengubioloogia lektor – 22. mai
Kristi Viiding, klassikalise filoloogia professor, klassikalise filoloogia osakonna juhataja – 24. mai

40
Aleksei Krasnikov, tahkisefüüsika teadur – 6. mai
Ann Kraut, looduskaitsebioloogia spetsialist – 12. mai
Nils Austa, haridustehnoloog – 17. mai
Ene Andresen, haldusõiguse lektor – 28. mai

30
Riin Veidenberg, siseaudiitor – 4. mai

Jaga artiklit