Päivi Kristiina Jokinen – 60

Juubel

Kristiina Jokinen – nii ta ennast kutsuda eelistab, mitte Päivi Kristiina – on Tartu ülikooliga olnud seotud nüüdseks juba üsna pikalt. Oma esimese ettekande pidas ta siin 7. mail 2003. aastal teemal «Adaptiivne ja loomulik dialoogi juhtimine». Selles tutvustas ta muuhulgas Helsingi ülikoolis tema juhtimisel loodud dialoogsüsteemi Interact, mis suhtles kasutajaga soome keeles ning andis infot Helsingi bussisõiduplaanide kohta. Märkimisväärne selle süsteemi juures oli kusjuures see, et kasutaja sai esitada oma päringuid nii klaviatuurilt teksti sisestades kui ka telefonitsi.

2006. aastal kutsus TÜ arvutiteaduse instituut ta riikliku arengukava vastava meetme kaudu intelligentsete kasutajaliideste külalisprofessoriks ning praegu kuulub Kristiina külalisprofessorina keeletehnoloogia õppetooli koosseisu. Kristiina Jokineni teaduskarjäär on väga mitmekülgne ja rahvusvahelise taustaga – peale Soome ja Eesti on ta olnud seotud ka mitmete teiste ülikoolidega. Oma doktorikraadi omandas ta Manchesteri ülikoolis Inglismaal, samuti on ta olnud nii teadur kui ka külalisprofessor erinevates Jaapani ülikoolides.

Külalisprofessorina loeb Kristiina igal aastal üliõpilastele paari kursust, mis kõik on seotud inimese ja arvuti vahelise suhtlusega. Igal kursusel on ta tutvustanud midagi täiesti uut ja uuenduslikku, mis on talle teada tänu tema laialdastele rahvusvahelistele sidemetele ja aktiivsele teadustööle. Näiteks viimati kasutas ta intelligentsete süsteemide kursusel virtuaalsete tegelaste loomise tarkvara. Üliõpilased tegid teoks oma projektid, milles koostasid seda tarkvara kasutades erinevaid arvuti ekraanil tegutsevaid inimlaadseid kujusid, mis toimisid näiteks muusikapoe müüjana, sünnipäevakingituse soovitajana vms. Need vastasid kasutaja päringutele, seejuures pidasid kasutajaga dialoogi ingliskeelse kõne abil ning kasutasid oma kõne ilmestamiseks ka žeste ja kehahoiakuid. Kursuse lõpus toimunud esitlusele olid oodatud ka kõrvalised kuulajad, kes võisid veenduda, et nii üliõpilased kui ka professor olid nautinud tööprotsessi ja tutvustasid tulemusi suure innuga.

Kristiina huvitub tõsisest muusikast, kunstist ja loodusest. Tartu-aegadel võib teda sageli kohata Jaani kirikus kontsertidel või Vanemuise teatris, ka lihtsalt Emajõe ääres jalutamas. Temaga on lihtne suhelda, sest ta on ise väga avatud ja suhtlusaldis inimene.

Kolleegid arvutiteaduse instituudist õnnitlevad sünnipäeva puhul ning soovivad jaksu ja edu edaspidiseks!

Jaga artiklit