Egon Brinkschmidt

In memoriam

3.1.1928–5.1.2017

3. jaanuaril 2017. aastal lahkus meie hulgast Tartu ülikooli auliige, professor doktor Egon Brinkschmidt.

Egon Brinkschmidt sündis 1928. aastal Saksamaal Herfordis ning alates õpingutest mitmes Saksa ülikoolis pühendas ta oma elu teoloogiale, kirikule ja akadeemiale. Pärast pastoriks pühitsemist 1957. aastal ning pikaajalise vaimulikutöö kõrval jätkas ta õppimist ja uurimist ning kaitses kaks doktorikraadi, teoloogias (Tübingenis, 1970. aastal) ning pedagoogikas (Bielefeldis, 1977. aastal).

Pastoriametist emeriteerumine 1990. aastal ei tähendanud aga rahulikku pensionipõlve, vaid uue innuga uue ülesande täitmist. 1991. aastal taasavati Tartu ülikooli usuteaduskond ning Egon Brinkschmidtist sai 1992. aastal süstemaatilise teoloogia külalisprofessor. Kuni 2001. aastani luges ta Tartus suure pühendumusega kursusi ning korraldas seminare. Terve põlvkond noori usuteadlasi, kellest paljud tegid üldse alles esimesi samme kristlikus teoloogias, kohtusid lektüüri ja arutelude kaudu paljude suurte mõtlejatega, nagu Karl Barth, Rudolf Bultmann või Paul Tillich.

Peale õppejõutöö toetas Egon Brinkschmidt igati usuteaduskonna toimimist. Isiklike kontaktide loomine teaduskonna töötajate ja üliõpilastega lähtus siirast soovist siinseid inimesi paremini tundma õppida, mõista ja aidata. Tema üleskutsed ja ringkirjad välismaa partneritele ning väsimatu innukus kandsid vilja ja see võimaldas mitmel õppejõul ja üliõpilasel Saksamaale reisida. Tänu välisannetustele õnnestus teaduskonnal soetada maja (Roosi tn 1), mis kujunes üliõpilaste seas armastatud koosolemise kohaks ja mille raamatukogu oli kõigile otsustava tähtsusega. Muu hulgas algatas Egon Brinkschmidt eestikeelse teoloogilise õppekirjanduse sarja väljaandmise ning korraldas 1995. aastal konverentsi, millel osalesid tolleaegsed saksa süstemaatilise teoloogia suurkujud Eberhard Jüngel, Jürgen Moltmann ja Dorothee Sölle.

Peale akadeemilise maailma tundis Egon Brinkschmidt sügavat huvi Eesti ajaloo, kultuuri ja kirikuelu vastu, ning seda mitte ainult passiivse vastuvõtja rollis, vaid ka ise aktiivselt sellesse panustades. Ta teenis jutlustaja ja organistina pidevalt kaasa Võnnu kirikus.

Oma isiklikud päevikutesse kantud muljed Eestis veedetud aastatest on Egon Brinkschmidt avaldanud 2003. aastal raamatuna «Zwischen Katheder und Bauerngarten» («Kateedri ja taluaia vahel»). Selle lehekülgedel ilmneb kirjutaja suur kaasaelamine Eesti ja Tartu ülikooli käekäigule.

1996. aastal valiti Egon Brinkschmidt Tartu ülikooli auliikmeks.

Innuka ja värvika isiksusena jäävad Egon Brinkschmidti meenutama tema endised kolleegid ja õpilased.

Kolleegid ja õpilased usuteaduskonnast

Jaga artiklit

Märksõnad

Egon Brinkschmidt