Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikooli külalisprofessorid Aare Märtson, Katre Maasalu ja Sulev Kõks.
FOTO: erakogu

TÜ teadlased teevad aktiivset koostööd Vietnamiga

Erinumber

Kuigi Vietnam kuulub endiselt madalal sissetulekuga riikide hulka, on viimaste aastate tugev majanduslik areng toonud kaasa inimeste elukvaliteedi paranemise ning eluea pikenemise. Sellest tulenevalt on muutmas elanikkonna haigestumise pilt.

Iseloomulikuks on mittenakkuslike haiguste levimuse ja haigestumuse suurenemine. Näiteks on oluliselt suurenenud haigestumus vähki, südame-veresoonkonna haigustesse ja diabeeti. Vaatamata Vietnami majanduslikule edule ei suuda praegune tervishoiusüsteem tagada piisavat võimekust vastamaks nendele väljakutsetele. Kõige suurem probleem on arstide vähene hulk, mis on tingitud rahvusvahelisel tasemel koolitavate arst-õppejõudude vähesusest.

Tartu ülikooli meditsiinivaldkonna teadlaste ja õppejõudude vahelise koostöö sisu on parandada Vietnami ülikoolides arstiteaduskonna õppejõudude oskusi ja teadmisi. Seda tehakse doktoriõppe ja õppejõudude täienduskoolituste kaudu. Koostöö algas 2010. aastal olukorra ja koolitusvajaduse kaardistamisega.

Töövarjud Tartu ülikoolis

Esimeste külastustega selgus täpsem Vietnami-poolne vajadus ja ka tegelikud võimalused, mida saab piiratud vahenditega korda saata. Pärast esimesi kursuseid ja täienduskoolitusi, selgus täpsem huvi ja võimalused doktorantide vastuvõtuks. 2013. aastaks oli selge, et vajame tõhusamat koostööd doktorantide koolitamisel ning teadusprojektide elluviimisel. Doktoriõppe parandamine (Euroopa standardite rakendamine, uurimistöö kvaliteedi parandamine) on parim võimalus tagamaks pikaajalist ja jätkusuutlikku kõrghariduse kvaliteeti. Seetõttu oleme peamiselt keskendunud ühistele teadusprojektidele ja doktorantidele.

Koostöö tulemusena on praegu Tartu ülikooli doktorantuuris viis üliõpilast Vietnamist, Hue ja Da Nangi ülikoolidest. Peale doktorantide oleme suutnud luua ulatusliku suhtlusvõrgustiku, mis katab suure osa meditsiinivaldkonna tegevustest.

Oluline komponent on olnud Tartu ülikooli meditsiiniteadlaste roll Vietnami tervishoiusüsteemi arendamisel ja praktiliste oskuste täiendõppes. Vietnami arstid ja ülikoolide õppejõud on korduvalt käinud Eestis kogemusi omandamas ning end täiendamas. Tänaseks on TÜ meditsiiniteadlaste juures käinud töövarjuks enam kui 60 vietnamlast. Mõned nädalad kuni mitu kuud kestnud töövarjuks olemise aja jooksul said nad ülevaate Eesti õppetöö- ja meditsiinipraktikast, et parandada seeläbi Vietnami meditsiinierialade õpetamist ja arstiabi kvaliteeti.

Tartu ülikooli teadlased on seni teinud kõige aktiivsemalt koostööd Vietnami suuruselt teise meditsiiniülikooli, Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikooliga, kellega üheskoos avati Vietnamis 2013. aasta lõpus Tartu ülikooli ja TÜ kliinikumi toel viljatuskliinik. 2014. aasta augustis nägi sealsamas kliinikus ilmavalgust ka esimene katseklaasilaps, kes Tartu ülikooli arstide ja embrüoloogide abita poleks niipea sündinud.

Haruldaste haiguste uurimine

Reproduktiivmeditsiin on aga TÜ ja vietnamlaste koostöö üks tahk. Peale selle tehakse koostööd ortopeedia, stomatoloogia ja geneetika valdkonnas. Ühiseid projekte arendavad ka lastearstid ning edukas on koostöö geneetikauuringutes. Üheskoos uuritakse haruldasi haigusi, näiteks luu arenguhäireid ja luuvähki ning geneetiliste tegurite rolli nende tekkes. Uuritakse ka suitsetamiskäitumise geneetilisi mehhanisme ning sellega seotud haigestumist.

Praeguseks oleme loonud Hanoi, Hue ja Da Nangi ülikoolide ja haiglatega koostöös kliinilise biopanga, mis sisaldab üle 4000 isiku DNA ning põhjalikku kliinilist informatsiooni. Oleme sekveneerinud umbes 500 eksoomi ning loonud Vietnami populatsioonile iseloomulike geneetiliste teisendite andmebaasi.

Loodud biopank on oluline taristu, et teha edasist teadustööd ning tagada jätkusuutlik ja rahvusvaheline rahastus.

Koostöö võti peitub vaimustuses

Aktiivset koostööd tehakse teadustöö algatamise nimel mitmete teiste Vietnami meditsiinivaldkonna õppe- ja teadusasutustega, geneetilise konsultatsiooni ja puuetega laste keskusega Vietnamis ning ka King’s College’iga Londonis. Näiteks valmistatakse ette ühisuuringuid bioloogiliste organismide kokkupuute mõju uurimiseks dioksiinidega ja lepitakse kokku teadlasvahetuse tegevuskava.

Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikooliga on välja töötatud ka ühine doktorantuuri kava, sest Vietnami meditsiinikoolides on suur vajadus doktorikraadiga õppejõudude järele.

Vietnamiga koostöö on algusest peale põhinenud mõnel entusiastil, keda on huvitanud uued väljakutsed ja kes pole kartnud väljaspoole raame mõelda. Koostöö algas tühja koha pealt, kui oli olemas vaid vajadus ning polnud olemas ei meeskonda, tegevusplaani ega rahastust. Praeguseks oleme loonud kestva ning viljaka koostöö, mis suudab luua olulist lisandväärtust Eesti teadusele.

Edu alus on olnud väga tegutsemisvalmid entusiastid, kes julgesid mõelda suurelt ning näha suurt pilti, vaatamata tugevale vastuseisule. Tänu nendele entusiastidele oleme suutnud leida ka piisava jätkusuutliku rahastuse, et tagada koostööks vajalike tegevuste elluviimine. TÜ teadlased on käinud Vietnamis ja vietnamlased Tartus Swedish International Development Agency (SIDA), Euroopa regionaalarengu fondi ja Eesti riikliku struktuuritoetuse vahenditest toetatavate projektide raames.

2016. aasta augustis õnnestus saada toetust Euroopa Komisjoni poolt rahastatava programmi Erasmus pluss teise põhimeetme «Innovatsioonialane koostöö ja heade tavade vahetamine» alameetmest «Suutlikkuse suurendamine kõrghariduse valdkonnas». Projekti partnerid Euroopas on Tartu ülikool, Eesti maaülikool, ScanBalt fmba, Karolinska instituut, Essexi ülikool ja Greifswaldi Ernst Moritz Arndti ülikool. Vitenami poolt on partneriteks Hanoi meditsiiniülikool, Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikool ning Da Nangi ülikool.

Kokkuvõttes on koostöö Vietnamiga ilmekas näide, kuidas hästi motiveeritud meeskonna ja kindlate eesmärkidega on tühjalt lehelt alustades võimalik saavutada tulemuslik ja jätkusuutlik teaduskoostöö.

Sulev Kõks

TÜ patofüsioloogia osakonna juhataja

Jaga artiklit