Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss

Stipendiumid

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi eesmärk on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile. Võistluse preemiafond on 5800 eurot.

Sel aastal antakse auhindu neljas kategoorias: eesti keeles avaldatud teadustöö/artikkel, võõrkeeles avaldatud teadustöö/artikkel, magistritöö ning populaarteaduslik töö.

Võistlustöö tuleb esitada elektrooniliselt, töö fail laetakse üles aadressile www.konkursid.etag.ee. Vähemalt üks töö autoritest peab olema Eesti alaline elanik välismaalaste seaduse § 5 tähenduses. Konkursitöö peab olema aprobeeritud või trükis avaldatud konkursi toimumisele eelneval kalendriaastal (2015), välja arvatud eesti keeles publitseeritud teadustöö/artikli ning populaarteadusliku töö kategooriates, kus saab esitada 2014. ja 2015. aasta töid. Lisaks võistlustööle tuleb esitada töö iseloomustus koos töö väärtuste põhjendusega, konkursitöö autori/autorite nõusolek osalemiseks, täidetud elektrooniline osalusvorm.

Parimaid tunnustatakse 21. aprillil TÜ haridusteaduste instituudi aulas toimuval konverentsil.

Konkursile oodatakse töid kuni 1. märtsini. Täpsem teave ja nõuded esitatavatele dokumentidele: www.etag.ee/teadpop/kasvatusteaduslike-toode-konkurss/, tel 730 0335, 520 3270, e-kiri margit.lehis [at] etag.ee.

Jaga artiklit