Teated

Teated

Veebruaris TÜ aulas: 14. veebruaril kell 14 algab rahvusvaheline laste ja noorukite festival «Sõprus», kus esitletakse soliste ja konkursite võitjaid Riiast, Moskvast, Barcelonast, Sõmkendist ja Tallinnast; 17. veebruaril kell 16.15 algab Evelyn Kiive inauguratsiooniloeng; 23. veebruaril kell 12 algab Eesti Vabariigi 98. aastapäeva kontsertaktus.

TÜ pensionäride ühingus Vitae: 11. veebruaril kell 13 arstide klubi; 16. veebruaril kell 11 elulooring ja kell 13 lauluring; 18. veebruaril kirjandusklubi; 22. veebruaril kell 15 põltsamaalaste klubi; 25. veebruaril kell 15 keemikute klubi.

Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolekud: 3. veebruaril esineb Hain Rebas ettekandega «Eesti koorilaulu politiseeritus ja lõhe eriti 1950. aastail», millele järgneb seltsi aastakoosolek. 17. veebruaril esineb Anu Raudsepp ettekandega «Leevaku hüdroelektrijaama ehitamine komsomoli löökehitusena 1947 – reaalsus või müüt?». ÕES-i koosolekud toimuvad Lossi 3-406 algusega kell 16.15. Täpsem teave: www.ut.ee/OES.

8. veebruaril kell 16.15 peab teoreetilise filosoofia dotsendi ametikohale kandideerija Bruno Mölderi venia legendi «Vaim ja tõlgendus». Loeng toimub Jakobi 3-336.

9. veebruaril kell 16 algab esitlus-seminar, kus tutvustatakse Raili Nugini monograafiat «The 1970s: Portrait of a Generation at the Doorstep», ETF grandi «Põlvkonnad ja põlvkondadevahelised suhted kujunevad infoühiskonnas» publikatsioonide ja väitekirjade veebikogumikku ning Raili Nugini, Anu Kannikese ja Maaris Raudsepa toimetatud kogumikku «Generations in Estonia: Contemporary Perspectives on Turbulent Times». Esitlus-seminar toimub Lossi 36-204. Etteregistreerumine: www.yti.ut.ee/et/registreerimine-42.

9., 11., 18., 19. ja 20. veebruaril mängib Tartu üliõpilasteater Anton Tšehhovi näidendil põhinevat «Kirsiaeda» veidi uuenenud versioonis. Etendused algavad kell 19.30 TÜ peahoone keldris. 

Eesti Naisüliõpilaste Seltsi külalisõhtud toimuvad 17. ja 22. veebruaril ning 1. märtsil kell 19 aadressil Riia 13-33. Külalisõhtutele on oodatud kõik seltsi tegevusest huvitatud organiseerumata naistudengid. Lisateave: www.enys.ee.

19. veebruaril kell 11 tähistatakse TÜ aulas eestimaise teadusliku psühholoogia rajaja Emil Kraepelini 160. sünniaastapäeva rahvusvahelise konverentsiga. Lisateave: www.psychology.ut.ee/et.

Jaga artiklit

Märksõnad

teated