TÜ sihtasutuse stipendiumid septembris 2015

Stipendiumid

Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – 1 stipendium 500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida sel aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (kõigi tasemete üliõpilased).

Südameapteegi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida arstiteaduskonna proviisori õppekava kõikide tasemete edukad üliõpilased, kellel on väga head tulemused õppetöös ja kes on valmis kohtuma Südameapteegi esindajatega, valmis osalema praktikal ning asuma tööle Südameapteegis.

Peeter Põllu stipendium – 1 stipendium 1920 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avaõiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased (integraaritud õppekava puhul alates kaheksandasti õppesemestrist, magistri- ja doktoriõppes alates teisest semestrist), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning tulemuslikult kaasa öönud pedagoogikaalases arendustegevuses.

Ravimitootjate Liidu stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida sel aastal teadusajakirjas avaldatud või arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud terviseedenduse ja ravimialase teadus- või uurimistöö autorid (nii üliõpilased kui ka teadurid).

Stipendiumitaotlused tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2015 Tartu Ülikooli sihtasutusele.

Täpsem teave ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 5657 1221 (Katrin Pärn).

Jaga artiklit