Kuigi QuikTracti meeskond on veebiplatvormi valmis saanud, ootab ees veel palju tööd - testkasutajate otsimine, nende tagasiside analüüsimine ja korralikuma prototüübi valmis tegemine.
FOTO: BlogCDN

QuikTracti meeskond tahab ehitajate maailma vallutada

Koostöö

Üliõpilaste uuenduslike äriideede konkursi «Kaleidoskoop» võitnud veebiteenus QuikTract tahab lahendada ehitajate ja ehitusettevõtjate vahelise probleemi – kuidas kiiremini teineteiseni jõuda.

QuikTracti tegevjuht ja mõtte autor Sander Gansen ütles, et tal tekkis idee astuda jagamismajandusse juba gümnaasiumis. «Mul oli mõte, et võiks tekitada platvormi, kus saadaks üksteiselt laenata erinevaid asju. Näiteks, kui kellelgi pole puuri, siis võiks kogukonnal olla üks puur ja nad jagaksid seda omavahel,» rääkis Gansen.

Noormees katsetas ideed mitu korda ning sai aru, et Eestis seesugune mõte ei tööta. «Siin on vahemaad veidi pikad, keegi ei hakka selleks sõitma Viljandist Tartusse, et nii väikest asja laenata. Võib-olla toimib see suuremates keskustes või kortermajades.» Sellest mõttest liikus Sander edasi teenuste vahendamise juurde.

Teenuste vahendamine võeti eesmärgiks eelmise aasta detsembris ning selle aasta alguses keskenduti ehitusvaldkonnale. «Praegu peavad ehitusettevõtted ehitajate palkamiseks kas teadma mõnda töölist ja talle helistama, leidma ta üles mõnest pubist vms,» rääkis Gansen.

QuikTracti meeskond otsustas ehitusvaldkonna valida seepärast, et kui nad käisid Tehnopolis oma teenuste vahendamise mõttest rääkimas, arvati, et keskenduda tuleks ühele kindlale turule. «Kuna mu vanemad on olnud ehitusvaldkonnaga 20 aastat seotud, siis mõtlesingi, et miks mitte ehitus. Seal on kõige suurem tööjõu tasuvus, töötajad vahetuvad väga tihti ja raha on rohkem kui näiteks lapsehoidjate vahendamisel,» sõnas Gansen. Ta lisas, IT-lahendusi ei olegi selles valdkonnas kuigi palju olemas.

Vajalik taustakontroll

Ta toob näiteks lehekülje hange.ee, eri foorumid ja kommuunid, mille protsess on üsna aeglane või ei ole suunatud otseselt ehitusele. «Isegi kui on olemas ehitusfoorum, siis mitte keegi ei kontrolli ehitustööliste või ettevõtete tausta.» Kui ehitusettevõttel on tekkinud mõni takistus, näiteks keegi ehitajatest on haigestunud või tähtaeg hakkab lähenema, siis ei ole praegu üheselt head võimalust, kuidas seda probleemi kiiresti lahendada.

«Tahamegi teha platvormi, kus oleksid korraga olemas nii ehitustöölised kui ka ettevõtted, selleks, et nad saaksid vajadusel kiiresti teineteist üles leida,» ütles Gansen. Peale selle on QuikTracti meeskond mõelnud põgusalt ka tavainimestele, kes võiksid tahta lühiajaliselt ehitustöölisi palgata. «Selle võimaluse peale me alles mõtleme, aga meie kindel suund on ehitajad ja ettevõtjad ning nende taustakontroll.» QuikTract tahab olla kindel, et nii ettevõtjad kui ka töölised oleksid üksteise vastu ausad.

Meeskond plaanib oma keskkonnas luua ka võimaluse üksteist hinnata. «Pärast töö tegemist on võimalik anda üksteisele hinnang ja selle põhjal kas tõusta või langeda üldises hinnangus.»

Praegu plaanib meeskond käivitada veebiteenuse Eestis, kuid teenuse pikemat väljavaadet nähakse välismaal. «Esmalt proovime Skandinaaviasse minna ja hiljem näiteks Suurbritanniasse, Ameerikasse ja Aasiasse,» loetles Gansen. Tegevjuhi sõnul tuleb siinkohal leida n-ö kuldne kesktee tehnika kasutamise ja ehitamise vahel. «Kõikjal ei pruugi nutilahendused veel igapäevaelu juurde kuuluda ja me peame sellega arvestama.»

Praegu on QuikTractil olemas veebiplatvorm ning inimestele ollakse kättesaadavad, kuid teha on veel palju. «Nii ehitusettevõte kui ka ehitaja saavad oma andmeid meie kodulehele sisestada, aga praegu peame neid käsitsi kokku viima,» rääkis Gansen ja lisas, et tulevikus soovitakse ka see osa teenusest automaatseks teha. «Tulevikus näeks teenus välja nii, et kui kumbki pool on oma andmed sisestanud, siis nad saavad kohe inimesed ja ettevõtte valida, ning koostöö võibki alata.»

Idufirmas muutub idee pidevalt

Kuid peale nende mõtete on noortel veel ideid. «Ühe lahendusena oleme arutanud võimalust, et võtaksime ise ehitaja tööle ja vahendaksime teda ehitusettevõtetele. Samas ei taha me ise seal vahel olla, aga mõnel juhul on see võib-olla siiski vältimatu,» rääkis Gansen ja lisas, et enne kui testkliendid pole oma tagasisidet andnud ega teenust täielikult järele proovinud, ei ole midagi sajaprotsendiliselt kindel, mistõttu on mõtteid ja lahendusi väga palju.

«Teame, et mujal maailmas töötavad taolised süsteemid lihtsamate tööde puhul. Näiteks USA-s on TaskRabbit või Inglismaal handy.com, kus vahendatakse IKEA mööbli kokkupanijaid või inimesi, kes tooksid kassitoidu koju.»

Eelmise kuu alguseks saadi veebiplatvorm üles ning edasi töötatakse selle suunas, et leida testkasutajad. «Meil oleks tarvis umbes 50 testkasutajat, kelle tagasiside põhjal saaksime septembriks korralikuma prototüübi valmis teha.»

Gansen ütles, et nad on veebiteenuse arendamise ja tagasiside saamiseks kohtunud paljude eri inimeste ja ettevõtetega. Nii saadi kokku Trev-2 endise tegevjuhi Erki Mölderiga ning paljude väiksemate ehitusettevõtete juhatajatega. «Oleme saanud väga palju eri tagasisidet selle kohta, mis on puudu ja millele me ei ole veel jõudnud mõelda. Üldine tagasiside on see, et enne kui tahame kvaliteedini jõuda, peame lahendama probleemi, mis on seotud sellega, et ettevõtjad ei saa praegu vajadusel piisavalt kiiresti endale töölisi.»

Samuti on välja toodud, et praeguse platvormi puhul ei ole võimalik veel teada, keda võib usaldada ja keda mitte. «Veidi ollakse kahtlevad ka selle puhul, et kui mõni ettevõte on töölise palganud ja too teeb väga head tööd, siis järgmises projektis võib selguda, et tema töö ei ole tegelikult üldse pädev,» rääkis Gansen ja lisas, et seega ei saa ka hindamissüsteemi puhul kõiges täiesti kindel olla, sest inimeste võimekused ja pädevused ongi erinevad.

Meeskonna väljakutse

Ganseni sõnul on kogu veebiteenuse arendamise juures olnud kõige keerulisem leida hea meeskond. «Kui on leitud meeskond, kes usub sellesse ideesse ja on nõus töötama, siis tekib küsimus, kui palju on igaüks nõus oma aega panustama.» Tegevjuhi sõnul on tema seesuguse meeskonna leidnud ja selleks on ta ära kasutanud ülikoolis õppimise võimalusi.

«Mina olen üks neist, kes kasutab ära paljusid Tartu ülikooli aineid. Ma võtsin eelmisel semestril aineid nii majanduse kui ka IT-valdkonnast ning veel mu peaeriala ehk õigusteaduse ained,» loetles Gansen. Tegevjuhi sõnul valiski ta aineid, kust võiks leida võimalikke meeskonnaliikmeid. «Nii kogusingi ma kokku need inimesed, kes olid sellest mõttest huvitatud. Tegusamad jäid meeskonda sisse ning praegu teemegi nendega tööd edasi.»

Ganseni sõnul peitub ülikooli võlu just selles, et kui on tarvis võtta eri aineid ja teha õppetööd, siis saab seda võimalust igati ära kasutada. «Peale selle on võimalus saada tasuta nõu. Võite minna õppejõu juurde ja küsida küsimusi, ilma et peaksite seesuguse nõustamise eest maksma.» Gansen soovitabki kõigil olemasolevaid võimalusi võimalikult hästi ära kasutada. «Kui on olemas piisavalt palju innustust ja usku oma ideesse, siis on kõik võimalik!»


QuikTracti meeskond – kes nad on?

Sander Gansen

tegevjuht ja kaasasutaja, õigusteaduse tudeng

Sander vastutab ettevõtte kliendisuhete ja juriidiliste küsimuste eest. Ta on viis aastat juhtinud ligi kahekümneliikmelist meeskonda e-kaubanduse valdkonnas ning mitmeid töögruppe eri noorteühingutes.

Veiko Samma,

kaasasutaja ja CTO, tarkvaratehnika magistrant

Veiko tegevusala on ettevõtte tehniline ja visuaalne pool. Ta on disainiga tegelenud viis aastat ning ta vastutab QuikTracti atraktiivsuse ja kasutajasõbralikkuse eest.

Joosep Kibal

kaasasutaja ja juhtivarendaja, informaatika magistrant

Joosepi ülesanne on ettevõtte platvormi programmeerimine. Tema teeb kindlaks, et süsteem töötaks veatult ja oleks pidevas arengus.

Heiki Pärn

kaasasutaja ja juhtivarendaja, informaatika magistrant

Heiki vastutab programmeerimise ja mugava kasutamise eest. Ta on õppinud programmeerimist neli aastat ning on selle ajaga omandanud oskused ka teenusearendusest.

Greete Palgi

reklaamikirjutaja, majandusteaduse tudeng

Greete vastutab sotsiaalmeedia ja veebilehe sisu eest. Peale selle tegeleb ta turunduse ja kliendisuhetega ning tal on kogemusi töögruppide juhtimises.

Merilyn Säde

UT toimetaja 2014–2016

Jaga artiklit

Märksõnad

ettevõtlus, ehitus