TÜ arendusprorektor Erik Puura.
FOTO: Andres Tennus

T-Helpdesk aitab ülikoolidel koostööd teha

Kolumn

Seni on ülikoolid ettevõtluskoostööd korraldades eraldi tegutsenud. Teatasime maikuu alguses, et Tartu ülikool ja Tallinna tehnikaülikool käivitavad koostöövõrgustiku, mida esialgu nimetame T-Helpdeskiks.

Alates maist oleme välja töötamas koostöövõrgustiku üksikasjalikku arusaama ning konsortsiumi moodustamise eelnõu. TÜ ja TTÜ konsortsium on tulevikus avatud ka teistele ülikoolidele ja partneritele kokku lepitavate tingimuste alusel.

Esimesed juhttegevused toimuvad 2015. aasta sügisel, võrgustik käivitub täismahus järgmise aasta 1. jaanuaril. Loodame, et koostöövõrgustik muudab koostöö käivitamise ettevõtete jaoks lihtsamaks.

Näiteks peab praegu ettevõte, millel on idee, probleem, arenguvajadus või lihtsalt huvi Eesti ülikoolides toimuva vastu, pöörduma igasse ülikooli eraldi. Kuna koostöövõrgustik loob ülikoolide süsteemi ühise sisenemispunkti, muutub nendega suhtlemine kergemaks.

Ka ülikoolide pakutavate teenuste süsteemid on välja arendatud eraldiseisvana. Seega tuleb sobilike teenuste leidmiseks ja nende võrdlemiseks läbi käia kõigi ülikoolide kodulehed. Peale selle peab tõhustama ettevõtjate teavitamist sellest, millist taristut nad vajadusel kasutada saavad. Koostöövõrgustiku loomisega plaanime välja arendada ühise teenuspakkumise süsteemi, kus nii Eesti kui ka välisettevõtjad saavad ettevõtlussektorite põhjal kiiresti õiged kontaktid leida.

Kuna ettevõtete soovid on tihti mitmest osast koosnevad, saab neid parimal moel arvestada ja täita kahe või mitme ülikooli koostöös. Nii saab ühisprojektidesse kaasata mitme ülikooli tugevused.

Ülikoolide koostöö muudab efektiivsemaks ka väliskoostöö ning ettevõtlusalaste suurürituste korraldamise. Kui väliskoostööd kas või osaliselt ühiselt korraldada, saab välisettevõtetele pakkuda laiapõhjalisemaid koostöövaldkondi ning reisikuludki on kokkuvõttes madalamad.

Võrgustikul on plaanis korraldada igal aastal vähemalt üks suurem sündmus, kuhu on kaasatud eri ülikoolid. Koostöö kergendab ka temaatilistele üritustele pädevate esinejate leidmist. Samuti tahame välja töötada ühise intellektuaalomandialase praktilise koolituse süsteemi ja täiendõppe kursused, et parandada ettevõtjate ja ametkondade teadmisi intellektuaalomandist ja selle praktilistest kasutusvõimalustest.

Selline koostöövõrgustik ei vaja toimimiseks eraldi kehandit. Sarnaselt Euroopa Liidu projektidega koostame ühtse tegevuskava ja sõlmime konsortsiumilepingu. Nii saame kokku leppida ühistegevuste täiendavate kulude vajaduses ja nende katmises, otsida ühiselt partnereid ja rahastajaid. Küllaltki kiiresti muutub loodav süsteem ka kulutõhusaks.

Erik Puura

TÜ arendusprorektor

Jaga artiklit

Märksõnad

ettevõtlus