Kaitsmised

Doktoritööd

26. märtsil kell 16.15 kaitses Reigo Lokk ajaloo erialal doktoritööd «Forging the Nation: Ethnopolitical Conflicts in Post-Communist Estonia» («Sepistades natsiooni: taasiseseisvunud Eesti etnopoliitilised konfliktid»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Eero Medijainen, oponent prof Kari Alenius (Oulu ülikool, Soome).

21. aprillil kell 12.15 kaitseb Ingrid Rummo eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal väitekirja «A Case Study of the Communicative Abilities of a Subject With Mosaic Patau Syndrome» («Patau sündroomi mosaiikvariandiga subjekti kommunikatiivsed võimed: juhtumiuuring»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dr Silvi Tenjes, oponendid vanemteadur Hille Pajupuu (Eesti keele instituut) ja PhD Anne Suvanto (Puheterapiapalvelut Sana-Avain, Soome).

21. aprillil kell 14.15 kaitseb Liisi Piits eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Sagedamate inimest tähistavate sõnade kollokatsioonid eesti keeles». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Urmas Sutrop, oponent prof Pirkko Nuolijärvi (Kodumaa keelte keskus, Soome).

24. aprillil kell 14 kaitseb Sten Ilmjärv neuroteaduste erialal väitekirja «Estimating Differential Expression From Multiple Indicators» («Diferentsiaalse geeniekspressiooni erinevuste hindamine mitmete indikaatorite alusel»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad prof Jaak Vilo, prof Eero Vasar ja vanemteadur Hendrik Luuk, oponent vanemteadur Djork-Arné Clevert (Linzi Johannes Kepleri ülikool, Austria).

30. aprillil kell 11.15 kaitseb Leonid Tolstov õigusteaduse erialal doktoritööd «Tort Liability of the Director to Company’s Creditors» («Juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajate ees»). Kaitsmine toimub Näituse 20, auditooriumis K-03. Juhendaja dots Janno Lahe, oponent prof Fryderyk Zoll (Jagielloniani ülikool, Poola).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised