Stipendiumid

Stipendiumid

TÜ sihtasutus kuulutab välja 2012/2013. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumi konkursi

Mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendiumi saaja peab olema Tartu ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane TÜ teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Stipendiumi suurus on 12 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2013

Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 22. veebruaril 2013

Tänavu on teaduskondade esitatud teadusprioriteedid järgnevad:

Filosoofiateaduskond – kultuuriuuringud

Usuteaduskond – religioon ja ühiskond

Õigusteaduskond – intellektuaalne omand

Arstiteaduskond – hematoloogia

Sotsiaal- ja haridusteaduskond – haridusteadus

Kehakultuuriteaduskond – liikumis- ja sporditeadused

Majandusteaduskond – ettevõtete innovatsioonikäitumine, avatud innovatsiooni roll tänapäeva ettevõtte konkurentsivõime arendamisel

Loodus- ja tehnoloogiateaduskond – loodusteadused ja tehnoloogia

Matemaatika-informaatikateaduskond ei osale konkursil

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. veebruariks 2013. a järgmised dokumendid: stipendiumitaotlus (sihtasutuse vorm), ülevaade erialasest tegevusest, ülevaade kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile, kahe õppejõu soovitus (sh vastava teaduskonna dekaani soovitus), ülevaade ühiskondlikust tegevusest, vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta, täielik kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a reisikulud), kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurused.

Lisainfo TÜ sihtasutusest telefonil 737 5852 või 521 6820 või e-kirja teel aadressil tysiht [at] ut.ee Elektroonne taotlus sihtasutuse koduleheküljel aadressil www.ut.ee/sihtasutus

Juri Lotmani stipendium

MTÜ Juri Lotmani fond kuulutab välja stipendiumikonkursi Tartu ülikooli magistrantidele ja doktorantidele, kes oma uurimistöös jätkavad Juri Lotmani ja tema koolkonna traditsioone filoloogias ja semiootikas.

2013. aastal antakse välja kaks stipendiumi á 260 eurot vastavalt vene filoloogia ning semiootika ja kultuuriteooria eriala magistrandile või doktorandile.

Stipendiumi taotlemiseks võib esitada originaalseid trükis ilmunud või trükki antud uurimistöid: teaduslikke artikleid või artikliseeriaid, kaitstud bakalaureuse- või magistritöid ja spetsiaalselt stipendiumikonkursi jaoks kirjutatud töid, mis on valminud viimase kahe aasta jooksul (esitamise kuupäevast arvates). Konkursitööde temaatika ei ole piiratud. Esitatud tööd võivad olla eesti, vene või inglise keeles ning peavad olema varustatud teisekeelse resümeega.

Konkursitööd tuleb esitada ühes eksemplaris paberil ja elektrooniliselt k.a 14. detsembriks TÜ vene kirjanduse õppetooli aadressil Lossi 3–225 (filoloogiaalased tööd) ja semiootika osakonda Jakobi 2–317 (semiootikaalased tööd).

Stipendiumi taotlejal tuleb lisaks konkursitööle esitada akadeemiline CV, teadusliku juhendaja soovitus ja akadeemiline õiend jooksvate õppetulemuste kohta (esimese aasta magistrantidel ja doktorantidel vastavalt bakalaureuse- või magistridiplomi akadeemilise õiendi koopia).

Stipendiaatide nimed tehakse teatavaks Juri Lotmani sünniaastapäeval 28. veebruaril 2013.

Lisainfo: Valentina Tubin, germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, tel 737 6352, valentina.tubin [at] ut.ee;

Ulvi Urm, filosoofia ja semiootika instituut, tel 737 5933, ulvi.urm [at] ut.ee 

Jaga artiklit