Uuel aastal uue huviga

Juhtkiri

Aastalõpule kohaselt jagati paljudele tunnustust aasta jooksul tehtud hea töö eest. Ka jaanuari UT külgedelt leiab palju näiteid inimeste kohta, kelle teadustööd või muud publikatsioonid tõid neile preemiaid, aukirju või uusi tiitleid.

Näiteks TÜ parima õppekvaliteedi edendaja auhinnale oli kandidaate rohkelt. Õppekomisjoni otsusel võitis auhinna kindlad eesmärgid seadnud arvutiteaduse instituut. Kolme parima seas toodi aga välja ka füüsika instituut ning mullu uue õppehoone avanud Narva kolledž, mille töökast direktorist Katri Raigist saate lugeda lähemalt lehekülgedelt 14–17.

Mõtteid, kuidas õppetöö ülikoolis veelgi efektiivsemaks muuta, toob ajakirja seekordses essees välja ka matemaatika instituudi lektor Indrek Zolk. Muudatused haridusmaastikul tekitavad rohkelt segadust, mis võib viia konkreetsete muredeni. Ühe probleemina toob Zolk välja ainele registreerunud üliõpilased, kes tegelikkuses loengutes kohal ei käi. Sellisel puudumisel võib olla aga ka teisi põhjuseid kui laiskus või motivatsiooni vähesus. Olen ise puudunud kohustuslikust loengust, kuna pean samal ajal olema teises, samuti kohustuslikus seminaris või praktikumis. Samale ajale võivad sattuda ka valikained, seega ei pruugi tudengil võimalik alati igal pool kohal olla.

Olen nõus, et nõudliku õppejõuga on motivatsioon teadmisi omandada suurem. Samas peaks nõudlikkus olema kahepoolne. Kui õppejõud nõuab konkreetseid teadmisi või aktiivset osalust, peavad üliõpilastel olema ees ka konkreetsed juhised, mida järgida. Õnneks on ülikoolis palju õppejõude, kes õppeaine iseloomust lähtuvalt julgustavad tudengeid heade tulemuste saamiseks küsimusi küsima ja suunavad neid lisamaterjalide juurde. See praktika peaks aga olema üldine, et küsimustele saaksid vastuse ka need, kes õppejõu juurde abi paluma ei julgegi minna.

Uudishimu ja julgus küsida võiksid laieneda ka väljapoole õppetööd. TÜ-s töötab ligi 3500 ja õpib 18 000 inimest. Selleks, et UT lugejatele tutvustada (õppe)tööväliseid saavutusi, millest muidu ehk ei teakski, hakkab alates jaanuarist ilmuma uus rubriik, mis annab võimaluse rääkida lähemalt ülikooliga seotud inimestest just nende loomingust lähtuvalt. Ka arvustajateks on võib-olla seni paljudele tundmatud nimed, kes ometi on igati väärilised ja pädevad omi mõtteid ajakirja lehekülgedel jagama. TÜ kirjanduse ja kultuuriteaduste bakalaureusetudeng Siim Kera võtab selles UT-s ette kultuuriakadeemias džässmuusikat õppiva Argo Valsi debüütplaadi ning kirjutab üllatusi täis põneva atmosfääriga 49-minutilisest muusikalisest reisist. Veebruaris ootavad oma järge teatritudengid. Kui oskad soovitada huvitavat uut raamatut või filmi, mille tegemisega on seotud mõni koolikaaslane või kolleeg, võta julgesti UT-ga ühendust. Või tahad äkki oma huvi- või eriala teemadel arvustamises kätt proovida? Loodame, et sellest rubriigist saab omamoodi platvorm kultuurilise diskussiooni tekitamiseks Tartu ülikoolis.

Merilyn Merisalu

UT peatoimetaja

Jaga artiklit