Kaitsmised

Doktoritööd

15. veebruaril kell 10.15 kaitseb Rauno Veeroja loomaökoloogia erialal doktoritööd Effects of Winter Weather, Population Density and Timing of Reproduction on Life-History Traits and Population Dynamics of Moose (Alces alces) in Estonia» («Talvise ilmastiku, populatsiooni asustustiheduse ja sigimisaja mõju põdra (Alces alces) elukäigutunnustele ning populatsioonidünaamikale Eestis»). Kaitsmine toimub zooloogia auditooriumis (Vanemuise 46-301). Juhendaja vanemteadur Vallo Tilgar, oponent vanemteadur Ilpo Kojola, PhD (Oulu ülikool, Soome).

20. veebruaril kell 14.15 kaitseb Tiit Hennoste eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Some Relationships Between Grammatical Forms and Social Actions in Spoken Estonian Interaction» («Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises vestluses»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Helle Metslang, oponent prof Pirkko Nuolijärvi (Kodumaa keelte keskus, Soome).

22. veebruaril kell 11.15 kaitseb Berit Aaviksoo õigusteaduse erialal doktoritööd «Narrowing of the State’s Adjudication: Citizenship in Modern Europe» («Riigi otsustusruumi ahenemine: kodakondsus nüüdisaegses Euroopas»). Kaitsmine toimub Iuridicumis (Näituse 20-K03). Juhendajad prof Kalle Merusk ja prof Rait Maruste, oponendid kohtunik Uno Lõhmus, PhD (Euroopa Liidu kohus) ja riigikohtunik Jüri Põld, PhD.

28. veebruaril kell 16.15 kaitseb Dan Bogdanov informaatika erialal doktoritööd «Sharemind: Programmable Secure Computations with Practical Applications» («Sharemind: programmeeritav turvaline arvutussüsteem praktiliste rakendustega»). Kaitsmine toimub arvutiteaduse instituudis (Liivi 2-403). Juhendaja vanemteadur Sven Laur, PhD, oponendid prof Nigel P. Smart (Bristoli ülikool, Inglismaa) ja dr ir Berry Schoenmakers (Eindhoveni tehnoloogiaülikool, Holland).

Jaga artiklit