Teated

Teated

Aprillis TÜ aulas: 5. aprillil kell 18 TÜ akadeemilise naiskoori kontsert; 7. aprillil kell 15 koolinoorte matemaatikaolümpiaadi lõpetamine; 12. aprillil kell 11 matemaatika- ja keemiaolümpiaadi huvipäeva pidulik lõpetamine, kell 19 segakooride laulupäev; 13. aprillil kell 17 poistekooride võistulaulmise lõppkontsert; 14. aprillil kell 12 vabariiklik noorte keelpillimängijate konkursi lõppkontsert, kell 18 kontsert «Heli ja Keel»; 16. aprillil kell 13 Miina Härma gümnaasiumi tutipidu, kell 18 Tartu Tamme gümnaasiumi muusikapidu; 17. aprillil kell 19 pianist Kadri-Ann Sumera soolokontsert; 19. aprillil kell 18 Hugo Treffneri gümnaasiumi kontsert; 20. aprillil kell 11 majandusteaduskonna konverents; 21. aprillil kell 14 Tartu regiooni muusikakoolide kevadkontsert; 26. aprillil kell 18 Tartu Jaan Poska gümnaasiumi kevadkontsert; 27. aprillil kell 17 Tartu noortekoori 30. sünnipäeva kontsert; 28. aprillil kell 16 Soome meeskoori kontsert; 29. aprillil kell 19 TÜ sümfooniaorkestri kevadkontsert.

TÜ pensionäride ühingus Vitae: 10. aprillil kell 14 ERM-i näituste majas Kuperjanovi 9 räägib Valve Kingissepp eesti kirjakeele arengust; 11. aprillil kell 11 humanitaaria klubi; 16. aprillil kell 11 elulooring, kell 13 lauluklubi; 18. aprillil kell 11 humanitaaria klubi; 20. aprillil kell 11 eksliibrise klubi; 22. aprillil kell 16 põltsamaalaste klubi; 23. aprillil kell 15 matemaatikute klubi; 25. aprillil kell 16 Raekoja plats 12 Toomas Jüriado reisimuljed Amsterdamist.

Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolekud: 10. aprillil esineb Peeter Järvelaid ettekandega «Saksa diplomaatiline esindus Tallinnas enne II maailmasõda ja Saksa välisministeeriumi andmete põhjal» ja 24. aprillil esitleb Tiit Rosenberg ÕES-i kirjade sarjas ilmunud raamatut «Künnivaod: uurimusi Eesti 18.-20. sajandi agraarajaloost». Kõnekoosolekud toimuvad kell 16.15 aadressil Lossi 3‒425. Lisainfo: www.ut.ee/OES.

11. aprillil kell 16.15 peab Toomas Gross Eesti akadeemilise usundiloo seltsi ettekandekoosolekute sarja raames loengu «Kogukond, religioossed muutused ja konflikt: protestantide ja katoliiklaste vahelistest suhetest Mehhiko sapoteekide näitel». Loeng toimub aadressil Jakobi 2–109. Eesti akadeemilise usundiloo seltsi loengusari koondab ettekandeid, mis käsitlevad seda temaatikat maailma eri kohtades eri ajaperioodidel.

16. aprillil kell 14.15–18.30 toimub Dorpati konverentsikeskuses Tartu ülikooli karjääripäev. Messil, kus on esindatud ligi 20 ettevõtet ja asutust, saab osa võtta huvitavatest loengutest, töötubadest ja koolitustest. Karjääripäeval on hea võimalus saada ülevaade võimalustest tööturul ja huvipakkuvate ettevõtete esindajatega vahetult suhelda.

3. mail korraldab TÜ Euroopa kolledž sotsiaalteaduskonna hoones Lossi 36 – 215 Euroopa Parlamendi Eesti saadikute debati «Euroopa Liit globaalsel areenil. Kas tõusev või langev täht?». Seekordsel debatil arutatakse, millist positsiooni hoiab Euroopa Liit praegu maailma kontekstis ja kuidas võiks tulevikus edasi minna. Kuulajatel on võimalik küsimusi küsida ja parlamentääride vastuste üle hääletada.

Jaga artiklit